Byt Bratislava-Devínska Nová Ves

Bratislavský kraj, okres Bratislava IV, mesto Bratislava-Devínska Nová Ves

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP030/21
Znalecká hodnota: 149 000 
Popis: Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.
Popis bytového domu:
Ohodnocovaný bytový dom súp.č. 6167, postavený na pozemku parc.č. 2878/48, ulica Jána Smreka č. 7, pozostáva z 13.NP, bez podpivničenia, kde na 1.NP - prízemí sa nachádza vstup, spoločné priestory bytového domu a pivnice prislúchajúce k bytom. Nachádzajú sa tu dva osobné výťahy. Predmetný byt je umiestnený na 4.posch. bytového domu. Základové konštrukcie sú železobetónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé konštrukcie sú montované prefabrikované železobetónové plošné, stropy železobetónové s rovným podhľadom, zastrešenie plochou strechou  s izoláciou a krytinou z ťažkých natavovacích pásov s úplnými klampiarskymi konštrukciami.
Povrchová úprava obvodového plášťa je fasádnym nástrekom, pôvodná, vnútorné povrchové úpravy stien v spoločných priestoroch sú omietky vápenno cementové hladké, olejový náter do výšku 1,40m. Schodište je železobetónové dvojramenné s povrchovou úpravou liate terazzo, podesty, medzipodesty majú podlahu z PVC, vstupné priestory z keramickej dlažby. Vstupná brána oceľová presklenné, okná prevažne plastové. Rozvody ústredného vykurovania sú z oceľových rúr s oceľovými vykurovacími telesami v spoločných priestoroch bytového domu. Elektroinštalácia svetelná i motorická, bleskozvod, rozvod plynu, výťahy, stúpacie a ležaté rozvody sú z oceľových rúr pre vnútornú kanalizáciu. Ostatné - zvončeky, schránky, magnetický zámok, rozvod verejného telefónu, požiarne hydranty, rozvody televízie, internetu.
Bytový dom má vykurovanie ústredné a je napojený na všetky inžinierske siete.

S prevodom bytu je spojený aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a na pozemku.
Spoločné časti domu predstavujú základy domu, strechu, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodište, vodorovné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, rozvádzače ÚK, inštalačné prípojky ako zdravotechnika, elektro, plyn, voda, kanalizácia, spoločné televízne rozvody a rozvody telefónu, bleskozvod a uzávery vody a plynu, osvetlenie spoločných častí domu, spoločné prízemné priestory.

Popis bytu:
Ohodnocovaný byt č. 41 sa nachádza na 4.posch. (5.NP) bytového domu. Ide o byt v krajnej sekcii a je prístupný spoločným výťahom a schodiskom. Byt je po kompletnej rekonštrukcii so štandardným vybavením. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorými sú predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC a pivnica nachádzajúca sa prízemí bytového domu. Povrchová úprava stien vápenno cementová omietka, keramické obklady v hygienickom zázemí a nad kuchynskou linkou, vstupné dvere plné bezpečnostné, vnútorné dvere plné presklené. Podlahy v obytných miestnostiach veľkoplošné laminátové v ostatných častiach bytu, podlaha z keramickej dlažby. Vykurovanie ústredné, osadené oceľové radiátory, elektroinštalácia svetelná s automatickým istením v byte prípojka studenej aj teplej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpeľne a WC z plastových rúr, prípojky zo zvislých rozvodov z kuchyne, kúpeľne a WC z plastových rúr. Prípojka zemného plynu do kuchyne ku sporáku, ohrev teplej vody je centrálny. Kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s rúrou, umývačka riadu, nerezový drez s pákovou batériou. V hygienickom zázemí sú smaltované/plastové zariaďovacie predmety vrátane batérii. Ostatné - lóggia, vstavaná skriňa, odsávač pár, žalúzie, domáci telefón, rozvod televízie a internetu.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 11.10.2021 10:00
Miesto dražby: Konferenčná miestnosť K3, na prízemí, HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava III, Bratislavský kraj.
Obhliadka 1: 22.9.2021 10:00
Obhliadka 2: 6.10.2021 10:00
Najnižšie podanie: 149 000 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 3021
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Bela Dominika
Telefón: 0911 833 869
E-mail: bela@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa