Byt Bratislava-Devínska Nová Ves

Bratislavský kraj, okres Bratislava IV, mesto Bratislava-Devínska Nová Ves

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: OT kredit Slovakia, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP044/23
Znalecká hodnota: 107 000 
Popis: Dražba - Jednoizbový byt č. 31, na 9.p., vo vchode P.Horova 5, na ulici Pavla Horova v Bratislave - Devínska Nová Ves. Vypočítaná podlahová plocha je o výmere 38,63 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Bytový dom súp.č. 6141, postavený na pozemku parc.č. 2149/8, 2149/9, 2149/10, 2878/542, ulica Pavla Horova v k.ú. Devínska Nová Ves, Bratislava IV., pozostáva z 13.NP, bez podpivničenia, kde na 1.NP - prízemí sa nachádzajú spoločné priestory bytového domu a pivnice prislúchajúce k bytom. Nachádzajú sa tu dva osobné výťahy. Bytový dom daný do užívania v roku 1989, v roku 2016 prešiel rekonštrukciou, kedy bolo prevedené zateplenie obvodového plášťa zo západnej strany, strešná krytina, plastové okná, vstupné dvere opatrené elektrickým vrátnikom, výťahy, podlahy vstupných priestorov, povrchové úpravy stien. Z konštrukčného hľadiska ide o panelový dom, zvislé nosné konštrukcie veľkoplošné panely, vodorovné konštrukcie železobetónové stropné prefabrikáty. Strecha je plochá s úplnými klampiarskymi konštrukciami. Povrchová úprava obvodového plášťa omietka s náterom na báze umelých látok, z východnej strany pôvodná brizolitová, vnútorné povrchové úpravy stien v spoločných priestoroch sú omietky vápenno cementové hladké, olejový náter do výšku 1,40m. Schodište je železobetónové dvojramenné s povrchovou úpravou liate terazzo, podesty, medzipodesty majú podlahu z PVC, vstupné priestory z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná, dom je napojený na všetky inžinierske siete, vykurovanie ústredné.
Byt číslo 31 sa nachádza na 9.posch. bytového domu a dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorými sú predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica nachádzajúca sa na prízemí bytového domu.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 6.12.2023 11:00
Miesto dražby: Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť č. 271, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Obhliadka 1: 20.11.2023 9:00
Obhliadka 2: 5.12.2023 10:00
Najnižšie podanie: 80 250 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 4423
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM

    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa