Byt Bratislava-Nové Mesto

Bratislavský kraj, okres Bratislava III, mesto Bratislava-Nové Mesto

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Čsl. parašutistov 31
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP010/22
Znalecká hodnota: 74 000 
Popis:

Dražba garsónka Bratislava
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.

Byt č.60 sa nachádza na 10.poschodí obytného domu s.č.217 na ul. Čsl. parašutistov or.č.31 v Bratislave - miestna časť Nové Mesto. Obytný dom je montovaný panelový dom s rovnou strechou. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1963.Dom je diaľkovo vykurovaný, s centrálnou prípravou teplej vody a je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí. Obytný dom má vynovenú obnovenú fasádu a klampiarske konštrukcie. Celkove obytný dom je bežne udržiavaný. Byt č.60 dispozične pozostáva z 1 obytnej miestnosti s kuchynským kútom, predsiene, kúpeľne a WC, loggiou o celkovej výmere 28,83 m2.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 25.7.2022 10:00
Miesto dražby: Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť č. 275, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Obhliadka 1: 7.7.2022 10:30
Obhliadka 2: 20.7.2022 10:30
Najnižšie podanie: 74 000 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 1022
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa