Byt Bratislava-Ružinov

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, mesto Bratislava-Ružinov

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP024/22
Znalecká hodnota: 259 000 
Popis:

Dražba 3 izbového bytu BA- Trnávka
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.

byt sa nachádza v bytovom dome súp. č. 16270 so siedmimi podlažiami z čoho šesť je nadzemných a jedno je podzemné. Bytový dom má vchod s orientačným čislom Na križovatkách 35/A. Dom má zvislé a vodorovné nosné konštrukcie prevažne z monolitického plošného železobetónu, obvodový plášť je murovaný z tehál. Deliace konštrukcie sú murované z tehál. Strecha na dome je plochá. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrorozvod, rozvod káblovej TV a pevnej telefónnej siete. V podzemnom podlaží domu sa nachádzajú spoločné priestory, pivnice užívané spolu s bytmi, hromadná garáž so 7-mimi státiami pre osobné motorové vozidlá. Podlažia domu sú vzájomne prepojené interiérovým jednoramenným schodiskom a hydraulickým výťahom zn. KONE. Spoločné priestory domu pre byty majú podlahy z keramickej dlažby, schodiská sú s obkladom terazzovým. Poštové schránky sú s prístupom z exteriéru i interiéru vo vstupných prízemných priestoroch domu. Vchod domu, vrátane interiérový vchod do garáže sú opatrené čipovým prepúšťacím systémom. Fasády domu sú s kontaktným zateplením a omietkami na báze umelých hmôt. Klampiarske konštrukcie z eloxovaného plechu. Dom je opatrený bleskozvodom.
Podlá písomného podkladu bol bytový dom s predmetným ohodnocovaným bytom právoplatne skolaudovaný 18. augusta 2006. Ohodnocovaný byt č. 0-3.51 je na 5. poschodí domu, nachádza sa v krajnej sekcii domu s orientáciou na juhovýchod a severozápad. Byt je prístupný je z chodby so schodiskom a výťahom s nosnosťou 450 kg. Na poschodí sú dva byty, celkom vo vchode domu Na križovatkách 35/A11 bytov.
Ohodnocovaný byt je tvorený obytnou miestnosťou volne prepojenou s kuchynským priestorom, ďalšími dvoma obytnými miestnosťami, predsieňou, kúpeľňou, WC, dvoma balkónmi a pivnicou (komorou) nachádzajúcou sa v suteréne domu. Podlahy v byte v obytných priestoroch, vrátane kuchynského priestoru sú z veľkoplošných laminátových parkiet, ostatné podlahy sú s povrchom z keramickej dlažby, na balkónoch sú podlahy z mrazuvzdomej keramickej dlažby. Steny a stropy majú vyhotovené sadrové stierky a maľby, na prevažnej časti stropov sú vyhotovené dekoračné podhľady zo sadrokartónu. V kúpeľni a WC je vyhotovený keramický obklad stien výšky 2,15 m, v kúpeľni vrátane obkladu vane. V kuchynskom priestore je za linkou veľkoplošný obklad z dielcov na báze skla. Okná a dvere na balkóny sú plastové s izolačným dvojsklom, opatrené interiérovými horizontálnymi kovovými žalúziami, resp. exteriérovými žalúziami. Interiérové dvere v byte sú dyhované plné, zárubne sú obložkové. Vchodové dvere do bytu sú bezpečnostné, protipožiarne s prídavným zámkom s oceľovou zárubňou. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Vykurovanie bytu je ústredné, radiátory sú oceľové plošné zn. Korádo, v kúpeľni je radiátor rebríkový, opatrené sú termostatickými hlavicami. Kuchynská linka v byte je sektorová s korpusmi na báze dreva, pozostáva z dvoch častí, súčasťou linky je integrovaná štvorplatňová sklokeramická varná jednotka, integrovaná nerezová el. rúra a mikrovlnná rúra, nerezový odsávač pár, všetko zn. Whirpool a drez s odkvapkávačom s kameninovým povrchom. Súčasťou kúpeľne je vaňa akrylátová s dvojkrídlovým zaskleným paravanom, jedno umývadlo v nábytkovej postave. Vo WC je splachovacia misa na konzole so zabudovanou nádržkou v stene a umývadielko. Vodovodné batérie v byte sú pákové v nadštandardnom vyhotovení. Na balkónoch je vyhotovené ich zasklenie, vrátane prestrešenia z plastových okien s izolačným dvojsklom, pričom okná sú opatrené interiérovými horizontálnymi kovovými žalúziami. V predsieni a jednej obytnej miestnosti sú osadené vstavané skrine na celú výšku miestnosti, každá s dvoma posuvnými krídlami. V každej obytnej miestnosti sú osadené klimatizačné jednotky zn. Toshiba, agregáty sú osadené na vonkajšej strane balkónov. Byt je vybavený meračmi spotreby studenej a teplej úžitkovej vody, elektromerom, rozvodom pevnej telef. linky. Ďalej je v byte rozvod domového telefónu, rozvod káblovej televízie, rozvod bezpečnostného systému so snímačmi pohybu. Byt je celkovo v dobrom technickom stave, je s mierne nadštandardným vybavením.
Vypočítaná podlahová plocha 90,43 m2
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Garáž č.2 - SB3 suterén
Nebytový priestor - hromadná garáž č. 2 - SB3 sa nachádza v suteréne bytového domu súp. č. 16270 na pozemku registra C KN pare. č. 14801/69 s vjazdom zo spevnenej plochy nádvoria s povrchom zo zámkovej dlažby. Hromadná garáž je tvorená jednou miestnosťou s výmerou 177,68 m2 je so 7-mimi státiami s príjazdom a peším príchodom zo spoločného priestoru. Podlahy v garáži sú s povrchom z cem. poteru s protiprašnou úpravou v podlahe sú osadené odvodňovacie žlaby s prekrytím ocelovými roštmi. Vjazd do garáže je cez automaticky sa otváravé lamelové garážové vráta. Vetranie garáže je prirodzené gravitačné cez pásové plastové okná. Steny a piliere garáže sú z rezného betónu upravené vápenným pačokom. Stropy sú s vápennou omietkou. Elektroinštalácia v garáži je svetelná, vyhotovený je rozvod s protipožiarnymi snímačmi. V priestore garáže sú na povrchu stien a stropov vedené rozvody vody, kanalizácie, diaľkového vykurovania. Nebytový priestor - garáž č. 2- SB3 je celkovo v dobrom technickom stave so štandardným vybavením. Zistené bolo len lokálne zavlhnutie v soklovej časti stien a priečok, pravdepodobne z odvodňovacieho žlabu. Spoluvlastnícky podiel 2/7 na garáži č. 2 - SB3 predstavuje dve státia pre osobné motorové vozidlá.

nebytový priestor č.12 - K1 suterén
Predmetný ohodnocovaný nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome
súp. č. 16273, ktorý je so siedmimi podlažiami z čoho šesť je nadzemných a jedno je podzemné. Dom má päť vchodov pre byty s orientačnými číslami Na križovatkách 37/A,37/B,37/C,37/D a 37/E. Bytový dom má zvislé a vodorovné nosné konštrukcie prevažne z monolitického plošného železobetónu, obvodový plášť je murovaný z tehál. Deliace konštrukcie sú murované z tehál. Strecha na dome je plochá. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrorozvod, rozvod káblovej TV a pevnej telefónnej siete. V podzemnom podlaží domu sa nachádzajú spoločné priestory, pivnice užívané spolu s bytmi, garáže pre osobné motorové vozidlá a plynová kotolňa pre štyri bytové domy súp.č. 16273,16270,16271 a 16272. Podlažia domu sú vzájomne prepojené interiérovými jednoramennými schodiskami a hydraulickými výťahmi zn. KONE. Ohodnocovaný nebytový priestor č.12 - KÍ sa nachádza v suteréne domu je s prístupom samostatným vchodom z dvora. Ohodnocovaný nebytový priestor je tvorený troma prevádzkovými miestnosťami a to miestnosťou kotolne, plynomerne a miestnosťou pre údržbára. Kotolňa sa nachádza v krajnej sekcii domu, je s orientáciou hlavnej prevádzkovej miestnosti na juhozápadnú stranu. Steny miestností sú upravené vápennými štukovými omietkami. Okná a vstupné dvere sú plastové a ocelové s izolačným dvojsklom. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s poistkovými automatmi. Nebytový priestor bol v čase vykonania obhliadky užívaný ako kotolňa pre štyri bytové domy, celkovo jeho vybavenie hodnotím ako štandardné.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 23.8.2022 11:00
Miesto dražby: Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť č. 275, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Obhliadka 1: 3.8.2022 11:00
Obhliadka 2: 17.8.2022 11:00
Najnižšie podanie: 259 000 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 2422
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa