Byt Bratislava-Staré Mesto

Bratislavský kraj, okres Bratislava I, mesto Bratislava-Staré Mesto

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP045/21
Znalecká hodnota: 180 000 
Popis: Dražba - dvojizbový byt č. 7, 2.p. vo vchode Tichá 4 na ulici Tichá v meste Bratislava, mestská časť Staré Mesto
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Obývacia miestnosť s kuchyňou 22,55 m2
Izba - 8,61 m2
Predsieň - 9,60 m2
Šatník - 1,38 m2
Kúpeľňa - 3,46 m2
Samostatné WC - 1,05 m2
Pivnica - 2,83 m2
Loggia - 2,80 m2
Vypočítaná podlahová plocha - 52,28 m2
Bytový dom súp.č. 2179 je oceľo betónový skelet s výplňovým obvodovým murivom. Zastrešený je plochou strechou s povlakovou krytinou, vnútorné omietky vápenno cementové a olejový náter, vonkajšia úprava stien kontaktné zateplenie s omietkou na báze umelých látok. Povrch podláh na podestách a medzi podestách, chodbách je z PVC, na 1.NPje keramická dlažba, povrch nástupníc je liate terazzo. Zábradlie schodiska je kovové. Okná na bytovom dome aj v bytoch sú plastové s izolačným dvoj sklom. Bytový dom má 12.NP, kde sa nachádzajú bytové jednotky a pivnice, na 1.NP garáže, na 2.NP vstup do bytového domu. Podľa potvrdenia o veku bytového domu, bol tento daný do užívania v roku 1990.
Byt č.7 sa nachádza na 2.p. (2.NP), pozostáva z dvoch miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa v rámci obývacej miestnosti, kúpeľňa, samostatné EC, šatník a pivnica č.7, v bytovej jednotke sa nachádza loggia . Byt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Na stenách vápenné omietky, keramický obklad v kúpeľni a v samostatnom WC, drevený obklad s dýhou nad kuchynskou linkou. Podlahy veľkoplošné laminátové, keramická dlažba. Vykurovanie ústredné rebrové radiátory s regulačnými ventilmi. Elektroinštalácia - svetelné a zásuvkové obvody. Vnútorný vodovod - rozvod vody v kuchyni, kúpeľni a WC, pákové batérie, prípojka na práčku a umývačku riadu. Ohrev teplej vody - diaľkové vedenie. Vybavenie kuchyne - kuchynská linka na báze dreva, drevená pracovná doska, drez s odkvapávačom, varná doska, elektrická rúra, chladnička s mrazničkou, umývačka riadu. Vybavenie kúpeľne a WC - keramické umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, plastová jednoduchá vaňa, pákové batérie. Bytové jadro murované.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 16.12.2021 10:00
Miesto dražby: Konferenčná miestnosť K3, na prízemí, HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava III, Bratislavský kraj.
Obhliadka 1: 25.11.2021 13:30
Obhliadka 2: 9.12.2021 10:00
Najnižšie podanie: 180 000 
Dražobná zábezpeka: 20 000 
Variabilný symbol: 4521
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa