Byt Čierna nad Tisou

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Čierna nad Tisou

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP031/21
Znalecká hodnota: 9 000 
Popis:

Dražba 2 izbový byt Čierna nad Tisou  

Vstup do ohodnocovaného  bytu nebol znalcovi umožnený . Vlastník  nehnuteľnosti   sa  obhliadky   zúčastnil   ale  obhliadku  ohodnocovanej nehnuteľnosti  neumožnil   s  vyjadrením  že  všetko  majú vyplatené.  Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách : ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii , čo bolo   zrealizované aj v tomto prípade   Z dôvodu  neumožnenia obhliadky znalec neberie zodpovednosť  za prípadné rozdielne odhady   vybavenosti a prípadnej rekonštrukcie ohodnocovaného bytu . Pri ohodnocovaní znalec   postupoval  podľa  informácií  a podkladov od objednávateľa  ( ZP č   184/2018   vypracovaný znalcom  Ing.  Blažej   Nagyidai    )  a podľa zistení   znalcom pri obhliadke  z verejného priestranstva.   

Popis:
Byt č. 9  sa nachádza na 3. poschodí   v panelovom  bytovom dome s.č. 99 , na časti parcely  č. 83/3,   ktorý má prízemie   a  4  nadzemné podlažia  . Doklady o veku  bytového domu  neboli znalcovi predložené   . Na základe  podkladov od objednávateľa  - ZP 184/2018   vypracovaného znalcom  Ing.  Blažej Nagyidai  zo dňa 2.11.2018   a  na základe   odborného posúdenia  znalcom pri obhliadke   bol bytový dom vybudovaný   a daný  do užívania  v roku   1974 .     V prízemí    bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné  priestory  ku  schodisku  do nadzemných podlaží  ,  do spoločných priestorov    , kde sa   nachádza    miestnosť pre  kočíky a bicykle  a   pivnice . V  nadzemných podlažiach   bytového domu  sa  nachádzajú  na každom podlaží  po  tri   byty  v každom vchode, pričom bytový dom  má dva vchody . Vstup do každého vchodu    bytového domu     je    hlavným   vstupom  z chodníka   zo západnej svetovej strany  . Cez vnútorné spoločné  priestory  a   schodisko   bez výťahu   sa dostaneme   k ohodnocovanému     bytu    umiestnenému  na  3 . poschodí bytového domu. K ohodnocovanému  bytu  patrí aj  pivnica , ktorá je umiestnená  v prízemí    bytového domu  . Objekt patrí do skupiny  - domy bytové  typové s konštrukčnými sústavami panelovými  . Konštrukčný systém je stenový  panelový   , strecha  plochá jednoplášťová  zateplená  s rekonštruovanou   krytinou  Fatrafol   v roku  2008 .  Klampiarske  konštrukcie  kompletné   strechy    a parapety  bytového domu  pozinkované  .Vnútorná  zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným     železobetónovým schodiskom  s povrchovou úpravou  z PVC  bez  výťahu   . Okná  spoločných priestorov  schodiska   bytového domu   vymenené  v roku  2008 za plastové s izolačným dvojsklom  .   Vchodové dvere  pôvodné   plechové s presklením   Ohodnocovaný byt   je vykurovaný  zo spoločnej   plynovej   kotolne  umiestnenej   v  prízemí bytového domu   ústredným  vykurovaním.  Ohrev TÚV  centrálne pre bytový dom    zo spoločnej  kotolne  umiestnenej  v prízemí bytového domu.

Stavebno - technický popis bytu:  
Byt  č. 9,   nachádzajúci sa na 3  . poschodí bytového domu s. č . 99   na parcele č. 83/3   pozostáva  z  dvoch   obytných   miestností  a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí:  predsieň, chodba ,  kuchyňa, kúpeľňa ,  WC    a pivnica  umiestnená v suteréne   bytového domu. Vypočítaná podlahová plocha je 64,95m2. Ohodnocovaný byt   je  na základe zistenia z poskytnutých podkladov od objednávateľa  je   čiastočne rekonštruovaný  - vymenené výplňové konštrukcie- okná ,dvere  , vchodové dvere , kuchynská linka  , podlahy . Byt  s  bežným   štandardom vybavenia  . Okná v oceňovanom byte  vymenené v roku  2010  za plastové  EURO    s izolačným dvojsklom. Dvere vnútorné   drevené rámové s výplňou    plné a presklené  do kovových  zárubní  . Vchodové dvere  do oceňovaného bytu  vymenené  za   protipožiarne   do  kovovej zárubne. Steny bytu  s  povrchovými úpravami omietkami štukovými   a maľbami .   

Spoločnými časťami bytového domu sú:  
základy domu, obvodové múry, chodby, priečelia, vchody, schodiská, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, vodorovné a zvislé  izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú:
spoločné televízne antény,, bleskozvody , komíny, vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 21.12.2021 10:45
Miesto dražby: Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice
Obhliadka 1: 29.11.2021 10:00
Obhliadka 2: 14.12.2021 10:00
Najnižšie podanie: 9 000 
Dražobná zábezpeka: 2 000 
Variabilný symbol: 3121
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa