Byt Lipany

Prešovský kraj, okres Sabinov, mesto Lipany

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP019/23
Znalecká hodnota: 76 400 
Popis: Dražba - Trojizbový byt č. 4, 1.p. vo vchode č. 30, na ulici Jarková v meste Lipany. Vypočítaná podlahová plocha je 78,89 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Bytový dom je postavený na ulici Jarková č.759/30 obci Lipany, okres Sabinov. Bytový dom má suterén a dve nadzemné podlažia. Je prístupný cez jeden vstup a predložené schody do schodiskového priestoru z ktorého je vstup do jednotlivých bytov. V suteréne bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice. V nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú po dva byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom bez výťahu. Bytový dom má jeden vchod so štyrmi bytmi (po dva na podlaží). Objekt je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť a na verejný rozvod zemného plynu. Objekt patrí do skupiny bytových domov typových s konštrukčnými sústavami panelovými. Konštrukčný systém je stenový panelový, stropy zo stropných panelov, strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, atiky oplechované z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie pozinkované.
Byt č.4 sa nachádza sa na 3.NP (prvom poschodí) bytového domu. Pozostáva zo štyroch obytných miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. Byt v čase obhliadky s čiastočnou rekonštrukciou bytového jadra a kuchyne. Vchodové dvere do bytu vymenené protipožiarne. Podlahy príslušenstva z PVC, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 27.6.2023 11:30
Miesto dražby: Salónik číslo 71, na 1. poschodí, Odborný dom kultúry spol. s.r.o. Prešov, Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov.
Obhliadka 1: 5.6.2023 13:00
Obhliadka 2: 26.6.2023 13:00
Najnižšie podanie: 76 400 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 1923
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 2982 1105
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa