Byt Lučenec

Banskobystrický kraj, okres Lučenec, mesto Lučenec

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP068/22
Znalecká hodnota: 35 500 
Popis: Dražba - 1 izbový byt č. 10, 2.p., vo vhode č. 9., na ulici Dr.Ľ.Bazovského, v meste Lučenec.
Popis:
Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.1854/2 - 7; 1856/112 - 123 a 1856/183, k.ú. Lučenec, obec Lučenec. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1999.
Murovaný bytový dom je riešený ako nepodpivničený s piatimi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý sedlovou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie.
Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí. Pozostáva z jednej obytnej miestnosti s kuchyňou, predsiene, kúpeľne s WC. Podlahová plocha bytu je 35,05 m2. Byt oceňujem v zistenom technickom stave. Bytový dom je murovaný.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 6.7.2023 10:30
Miesto dražby: Radnica mesta Banská Bystrica, miestnosť: Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, 97401 Banská Bystrica
Obhliadka 1: 15.6.2023 9:30
Obhliadka 2: 4.7.2023 9:30
Najnižšie podanie: 35 500 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 6822
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 1724 5490
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa