Byt Lučenec

Banskobystrický kraj, okres Lučenec, mesto Lučenec

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP059/20
Znalecká hodnota: 58 700 
Popis: Dražba 3 izbový byt Lučenec
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.

Popis bytového domu:
Bytový dom súp. číslo 317 situovaný na parcele č. 434/4 na ul. Továrenskej vokrajovej časti obce Lučenec. Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s deviatymi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1983 so šiestymi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové paneli. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou so zateplením, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z poplastovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z teraca. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky a stierky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Fasáda bytového domu je opatrená kontaktným zatepľovacím systémom baumit, s povrchovou úpravou zo šľachtenej silikátovej omietky. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie ústredné teplovodné z centrálneho zdroja tepla, vrátane dodávky teplej vody. Byt č. 70 sa nachádza na 9. nadzemnom podlaží v stredovej časti bytového domu.
Bytový dom bol daný do riadneho užívania v roku 1983. Na bytovom dome boli zhotovené rekonštrukčné práce v roku 2011, v rozsahu - zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom baumit, výmena okien a dverí, strešná konštrukcia a vchod.
V roku 2007 a 2013 bola zhotovená kompletná rekonštrukcia interiéru bytu vrátane bytového jadra a úpravy balkóna pvc žalúziami. Na základe týchto skutočností bude opotrebenie nehnuteľnosti stanovené analyticku metódou.

Popis bytu:Byt č. 70 pozostáva zo troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, balkón a v 1. nadzemnom podlaží miestnosť č. 70 - skladovací priestor(pivnica). V byte boli v roku 2007 a 20193 realizované rekonštrukčné práce v rozsahu - úpravy vnútorných povrchov stien a stropov, rekonštrukcia podláh, stropov a keramických obkladov, rekonštrukcia kúpelne vrátane murovaného jadra, výmena okien za plastové + plastové rolety, výmena dverí, vchodové bezpečnostné a rekonštrukcia kuchyne a kuchynskej linky, rekonštrukcia rozvodov elektro, vody a kanalizácie.
Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z plastového potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, vybavené pomernými meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové vybavené PVC žalúziami a roletami. Dvere plné hladké dyhované alebo zasklené, vchodové dvere bezpečnostné. Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov stierka, keramický obklad v kuchyni okolo sporáku a kuchynskej linky, kúpelne, vane a WC. Podlahu v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Kúpeľňa je vybavená plastovou vaňou, keramickým umývadlom a páčkové batérie, wc vybavené misou combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou, dresom s páčkovou batériou, sporákom a odsávačom pár. Bytové jadro murované.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome t. j. 808/86672 - in.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

Podlahová plocha bytu, podľa výpisu z LV č. 6041 je: 80,8 m2.

Skutočne nameraná podlahová plocha bytu: je 82,59 m2

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 1.6.2021 10:00
Miesto dražby: Kongresová Sála I. DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand, Švermova 32,974 04 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Obhliadka 1: 14.5.2021 10:00
Obhliadka 2: 28.5.2021 10:00
Najnižšie podanie: 44 025 
Dražobná zábezpeka: 9 000 
Variabilný symbol: 5920
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa