Byt Nitra

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP020/22
Znalecká hodnota: 126 000 
Popis:

Dražba 3 izbový byt Nitra
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.

Predmetný posudzovaný byt č.40 sa nachádza na šiestom nadzemnom podlaží (5. poschodí) bytového domu s.č.1078 v jednom z jeho dvoch vchodov Hlboká ulica  č.61 na pozemkovej parcele č.4821/19 v kat. Území Nitra mesta Nitry, v zastavanom území mesta, na mestskom obytnom sídlisku „Čermáň - Stred". Bytový dom s.č.1078 má osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí) a jedno podzemné podlažie (suterén) v ktorom sa nachádzajú spoločné priestory bytového domu a pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Bytový dom s.č.1078 začal byť užívaný v roku 1989.
Predmetný byt č.40 obsahuje nasledovné miestnosti : tri izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC, predsieň, chodbu, komoru a jednu predsadenú loggiu prístupnú z prednej izby. K bytu č.40 prislúcha v suteréne bytového domu s.č.1078 i pivnica, ktorá je vo výlučnom užívaní vlastníkov bytu č.40. Byt č.40 bol v roku 2012 rekonštruovaný. Rekonštruovaná bola kúpeľňa, WC i  kuchyňa s novým vnútorným vybavením, linkou, keramickými obkladmi a dlažbami. Taktiež boli urobené nové nášlapné vrstvy podláh v celom byte, byt bol celý  vystierkovaný, pôvodné okná, balkónové i vnútorné dvere boli vymenené za nové, osadené boli i nové vstupné bezpečnostné dvere. V predsieni a v prednej  izbe boli urobené nové vstavané skrine, osadené boli nové vykurovacie telesá, urobená bola i nová rozvodná skriňa elektroinštalácie. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 83,17 m2
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 18.7.2022 10:00
Miesto dražby: Veľká zasadačka, na 1.poschodí, MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra .
Obhliadka 1: 30.6.2022 10:00
Obhliadka 2: 15.7.2022 11:15
Najnižšie podanie: 126 000 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 2022
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa