Byt Nitra

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP060/20
Popis: Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.
Byt č.31 na 8.p.
Jedná sa o byt č. 31 I. kategórie situovaný na 8. p. osem podlažného domu v bytovom dome s. č. 451, s osobným výťahom na ulici Beethovenova č. o. 8, na parcele č. 7434, k. ú. Nitra. Obytný dom má 8 nadzemných podlaží, I .PP (suterén), kde je vstupný priestor, schodište, chodby pri pivniciach, spoločné priestory ako kočikáreň, práčovňa a sušiareň, pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Byt č. 12 pozostáva z troch izieb, kuchyne a príslušenstva (chodba, kúpeľňa, WC, špajza a komora). Kuchyňa je doplnená balkónom. Byt je kompletne vystierkovaný. Elektrická inštalácia svetelná, istenie automatom. Bytový dom bol zateplený s výmenou okien a dverí za plastové, obnovená bola fasáda domu s výmenou klampiarskych konštrukcií. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1981.
Vypočítaná podlahová plocha s pivnicou je 74,35 m2.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 6020
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Bela Dominika
Telefón: 0911 833 869
E-mail: bela@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa