Byt Partizánske

Trenčiansky kraj, okres Partizánske, mesto Partizánske

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP021/21
Znalecká hodnota: 69 600 
Popis: Dražba - trojizbový byt č. 37, na 5.p. vo vchode č. 37 na ulici Horská v meste Partizánske.
Bytový dom je situovaný v zástavbe bytových domov, nachádzajúcej sa na východnom okraji mesta na sídlisku Šípok. V bytovom dome sa nachádzajú 3 vchody, 8 nadzemných podlaží a jeden čiastočne zapustený suterén. V bytovom dome sa nenachádzajú nebytové priestory. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod ako aj rozvody elektrickej energie a telekomunikačné rozvody. Vykurovanie je zabezpečené z centrálnej sídliskovej kotolne. V suteréne sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory a spoločné zariadenia bytového domu. Na 1 až 8. nadzemnom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky. Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný prefabrikovaný panelový objekt založený na betónových základoch. Stropy sú prefabrikované panelové s rovným podhľadom, strecha plochá, dvojplášťová s bitúmenovou krytinou Strecha bola zrekonštruovaná v r. 2014. Schodiskové ramená sú železobetónové, podlahy spoločných priestorov sú prevažne terazza. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené kontaktným zatepľovacím systémom s definitívnou povrchovou úpravou silikátovou omietkou (2014). Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú hliníkové so sklenenou výplňou (2014). Okná spoločných priestorov sú plastové (2014). Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt je vybavený bleskozvodom. Bytový dom je vybavený taktiež, vnútorným vodovodom, vnútornou kanalizáciou, vnútorným rozvodom zemného plynu, vnútorným rozvodom UK, rozvodom telefónu, rozvodom televízie. V dome sa nachádzajú 3 osobné výťahy. Technický stav objektu je veľmi dobrý, objekt nevykazuje žiadne podstatné konštrukčné vady. V roku 2014 bola podľa údajov obyvateľov domu zrealizovaná komplexná rekonštrukcie budovy pozostávajúca z výmeny okien spoločných priestorov a vstupných dverí, rekonštrukcie strechy a realizácie zateplenia obvodového plášťa budovy.
Byt č. 37 sa nachádza na piatom poschodí bytového domu. Jedná sa o trojizbový čiastočne zrekonštruovaný byt s kompletným príslušenstvom. V byte sa nachádza chodba, kúpeľňa, samostatné WC, kuchyňa a tri obytné miestnosti. K bytu patrí aj loggia a pivnica v suteréne bytového domu. Rekonštrukcia bytu bola podľa údajov zástupcu objednávateľa posudku zrealizovaná medzi rokmi 2010 až 2012. Podlahy obytných miestností sú tvorené prevažne PVC krytinou (v jednej obytnej miestnosti je podlaha lamino), v kúpeľni a vo WC je podlaha z keramickej dlažby. Úpravy povrchov stien a stropov sú jednovrstvovými vápennými stierkami, v kúpeľni a vo WC je na strope sadrokartónový podhľad. Okná sú plastové s izolačným dvoj sklom, vnútorné dvere prevažne drevené s výplňou v oceľových zárubniach (dvoje dverí je v obložkových zárubniach). Vstupné dvere sú drevené bezpečnostné. Vykurovanie je teplovodné, radiátory sú plechové. Bytové jadro je murované. V kúpeľni sa nachádza obmurovaná plastová vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je umiestnený záchod Kombi. Steny WC a kúpeľne sú obložené keramickým obkladom. Kuchynská linka má dĺžku cca 4,00 m. Nachádza sa v nej plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor a nerezový drez. V byte sa nachádzajú 2 ks vstavaných skríň. Byt je vybavený vnútornými rozvodmi vody, TÚV, kanalizácie, zemného plynu a NN. Vek stavby je určený na základe potvrdenia správcu bytového domu. Technický stav bytového domu ako aj bytu je veľmi dobrý, objekt nevykazuje žiadne znaky nadmerného opotrebenia.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 9.11.2021 10:45
Miesto dražby: Administratívno-technologické centrum Facility System Hub,, miestnosť: Meeting room 2, Bratislavská 614, 91105 Trenčín
Obhliadka 1: 15.10.2021 12:45
Obhliadka 2: 8.11.2021 11:30
Najnižšie podanie: 69 600 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 2121
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa