Byt Rovinka

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Rovinka

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP001/21
Znalecká hodnota: 102 000 
Popis:

Dražba 2 izbového bytu  Rovinka Byt č.1-D prízemie
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.
POPIS:
Byt č.1 - D sa nachádza na prízemí bytového domu A s. č. 1710 ulica Agátova  or. č. 2 v obci Rovinka. Bytový dom bol daný do užívania v roku 2016.Bytový dom je atypický murovaný bytový dom s 3 nadzemnými podlažiami, bez občianskej vybavenosti. Bytový dom má pivnice na podlaží v úrovni terénu. Byt č. 1-D dispozične pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpelňa, WC, zádverie na prízemí domu. Byt bol priebežne modernizovaný. Celková zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom meria : 54,77 m2.Podiel bytu č. 1-D na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je vo veľkosti 5477 / 142494.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 31.5.2021 11:00
Miesto dražby: Nemecký Kultúrny dom Veľká spoločenská sála, Barónka 3, 831 06 Bratislava- Rača
Obhliadka 1: 12.5.2021 13:30
Obhliadka 2: 26.5.2021 12:00
Najnižšie podanie: 102 000 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 121
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa