Byt Tekovské Lužany

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Tekovské Lužany

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP071/20
Znalecká hodnota: 16 100 
Popis:

Dražba 3 izbový byt Tekovské Lužany  

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.

Popis stavby:

Budova bytového domu so súp. č. 404, na ulici SNP s orientačným číslom 156, sa nachádza na pozemku s parc. č. 191/3 v kat. ú. Tekovské Lužianky, obec Tekovské Lužany. Bola postavená koncom 50-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 1960. Jedná sa o budovu v zástavbe rodinných domov, murovanú z tehál, s dvomi nadzemnými podlažiami, úplným podpivničením, plochou strechou. Budova má jeden samostatný vchod, vchod nie je vybavené osobným výťahom.
V budove nie sú evidované nebytové priestory. V bytovom dome sa nachádza celkom 4 byty, vo vchode 4 byty (na každom podlaží po 2 bytoch). Schody sú vlastnou nosnou konštrukciou prefabrikované železobetónové, s povrchom z liateho terazza. Dvere sú presklené drevené, vstupné drevené taktiež presklené; okná sú väčšinou pôvodné drevené, s jednovrstvým zasklením. Povrchy podláh je prevážne keramická dlažba. Vykurovanie je pôvodné, s vlastným dodaním tepla ako i teplej vody (vlastná kotolňa). Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod je realizovaný. Vnútorný vodovod je z oceľového potrubia (pôvodné), kanalizácia - zvislé zvody - sú vyhotovené ako zliatinové. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. V objekte je aj vnútorný rozvod NTL plynu len pre sporáky v kuchyniach. Vybavenie kuchýň je bežné - prevážne nové, tak isto v prípade vnútorných hygienických zariadení.
Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte, resp. celkovo vo vstupe.
Byt č. 3 sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží budovy. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne s jedálenským kútom a základného príslušenstva (kúpeľňa, samostatný splachovací záchod). Vypočítaná podlahová plocha je 57,60 m2. Byt nebol počas užívania rekonštruovaný, je v pôvodnom stave (boli vymenené len okná). Steny bytu sú prevážne omietnuté, obklady stien sú vyhotovené štandardné keramické. Nášľapnú vrstvu podláh v obytných miestnostiach sú PVC povlakové krytiny, v ostatných miestnostiach je prevážne keramická dlažba. Okná na byte sú nové plastové s izolačným dvojsklom; dvere sú hladké plné drevené, vstupné taktiež drevené. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú - vaňa, umývadlo. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 2,40 m, so plynovým sporákom so elektrickou rúrou, drez je oceľový nerezový. Záchod je splachovací. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, plynu. Odkanalizovaný je do žumpy. Byt je vykurovaný konvekčným ústredným kúrením; príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečený centrálne. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 19.5.2021 10:00
Miesto dražby: Veľká zasadačka, na 1.poschodí, MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Obhliadka 1: 3.5.2021 12:45
Obhliadka 2: 11.5.2021 10:00
Najnižšie podanie: 14 490 
Dražobná zábezpeka: 4 000 
Variabilný symbol: 7120
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa