Byt Tornaľa

Banskobystrický kraj, okres Revúca, mesto Tornaľa

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP052/21
Znalecká hodnota: 14 200 
Popis: Dražba - Trojizbový byt č. 3, na prízemí, vo vchode 1 v meste Tornaľa, časť Behynce.
Bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.174/2 a 174/6, k.ú. Behynce. Situovaný je v komplexnej zástavbe rodinných domov, bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, el. energie s napojením kanalizácie do žumpy. Bytový dom je v užívaní od roku 1980.
Murovaný bytový dom je riešený ako podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok nie je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na západ. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácia do vlastnej žumpy. Bytový dom je v pôvodnom stave. Bytová jednotka sa nachádza na prízemí - I. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a 2.pivníc. Zameraná podlahová plocha bytu je 60,66 m2. Byt je rekonštruovaný - výmena kuchynskej linky, výmena okien, rekonštrukcia kúpeľne - (nové obklady, dlažby, zariaďovacie predmety).
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Analýza polohy nehnuteľnosti: Bytový dom je samostatne stojaci murovaného typu, má 1 podzemné podlažia a 3 nadzemné podlažia a plochú strechu. Dopravné spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou SAD. V okolí domu je občianska vybavenosť obce - potraviny a dom kultúry, ostatná občianska vybavenosť sa nachádza v meste Tornaľa, nakoľko Behynce tvoria jej mestskú časť.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 2.12.2021 10:00
Miesto dražby: Kongresová Sála I. DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand, Švermova 32,974 04 Banská Bystrica
Obhliadka 1: 10.11.2021 11:15
Obhliadka 2: 1.12.2021 10:00
Najnižšie podanie: 14 200 
Dražobná zábezpeka: 3 000 
Variabilný symbol: 5221
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa