Byt Žilina

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: OT kredit Slovakia, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP008/23
Znalecká hodnota: 95 900 
Popis: Dražba - Jednoizbový byt č. 2, na prízemí, vo vchode 9, na ulici Tatranská v meste Žilina. Výmera bytu s pivnicou je 38,78 m2.
Bytový dom súpisné číslo 3111 sa nachádza v krajskom meste Žilina, na ulici Tatranská, na južnom okraji sídliska Vlčince. Vzdialenosť do najužšieho centra mesta je cca 2700 m. Dom je situovaný v zástavbe panelových bytových domov z 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia. V bytovom dome sa nachádzajú tri vchody, jeden čiastočne zapustený suterén a 8 nadzemných podlaží. V tesnej blízkosti sa nachádza, základná a materská škola, zastávka MHD a Žilinský lesopark, ponúkajúci možnosti oddychu a športovania. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod ako aj rozvody elektrickej energie a telekomunikačné rozvody. Vykurovanie a príprava TÚV je riešené z centrálnej sídliskovej kotolne. V suteréne sa nachádzajú spoločné časti a zariadenie bytového domu a pivnice k jednotlivým bytom. Na I. až VIII. NP sa nachádzajú bytové jednotky. Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný prefabrikovaný panelový objekt založený na betónových základoch. Stropy sú prefabrikované panelové s rovným podhľadom, strecha plochá, dvojplášťová s bitumenovou krytinou. Schodiskové ramená sú železobetónové s povrchom z terazza, podlahy spoločných priestorov sú prevažne s povrchom z PVC, čiastočne z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené kontaktným zatepľovacím systémom s definitívnou povrchovou úpravou silikátovou stierkou (2019). Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú plastové so sklenenou výplňou (2019). Okná spoločných priestorov sú plastové s izolačným dvoj sklom (2019). Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt je vybavený bleskozvodom. Bytový dom je vybavený taktiež, vnútorným vodovodom, vnútornou kanalizáciou, vnútorným rozvodom zemného plynu, vnútorným rozvodom UK, rozvodom telefónu, rozvodom televízie. V bytovom dome sa nachádzajú tri čiastočne zrekonštruované osobné výťahy. Technický stav bytového domu je dobrý, primeraný veku a vykonaným rekonštrukciám, objekt nevykazuje žiadne podstatné konštrukčné vady. V roku 2019 bola zrealizovaná výmena okien spoločných priestorov a vstupných dverí, taktiež bolo vykonané zateplenie obvodového plášťa. Technický stav bytového domu je dobrý, primeraný veku a vykonaným rekonštrukciám, objekt nevykazuje žiadne znaky nadmerného opotrebenia.
Byt č. 2 sa nachádza na vyvýšenom prízemí bytového domu v stredovej sekcii. Jedná sa o zrekonštruovaný jednoizbový byt s chodbou, kúpeľnou a kuchyňou. K bytu patrí aj pivnica umiestnená v suteréne bytového domu. Rekonštrukcia bytu bola zrealizovaná okolo roku 2015. Podlahy obytnej miestnosti sú zrealizované ako lamino, v ostatných miestnostiach sú podlahy z PVC podlahovej krytiny, resp. z keramickej dlažby. Úpravy povrchov stien a stropov sú vápennými stierkami. Keramické obklady sa nachádzajú v kúpeľni a okolo kuchynskej linky. Okná sú plastové s izolačným dvoj sklom a vnútornými žalúziami. Vnútorné dvere drevené s výplňou v drevených obložkových zárubniach, vstupné dvere sú drevené bezpečnostné. Vykurovanie je teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami. Bytové jadro je murované. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút, keramické umývadlo a záchodová misa Kombi. Kuchynská linka je na báze dreva s elektrickou varnou doskou, elektrickou rúrou, digestorom a nerezovým drezom. Byt je vybavený vnútorným rozvodom vody, TÚV, kanalizácie, elektrickej energie, rozvodom TV a telekomunikačnými rozvodmi. V byte sa nachádza 1 ks vstavanej skrine. Technický stav ohodnocovaného bytu je dobrý, jedná sa o zrekonštruovaný byt so štandardným vybavením.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 823
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 1724 5490
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa