Nebytový priestor Pribeta

Nitriansky kraj, okres Komárno, mesto Pribeta

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP022/21
Znalecká hodnota: 146 000 
Popis: Prevádzková budova (zámočnícka dielňa) s.č.1099 na p.č.1656/1
Prevádzková budova zapísaná na LV č.1206 ako zámočnícka dielňa s.č.1099 sa nachádza v intraviláne obce Pribeta, v centrálnej časti obce, v zástavbe starších rodinných domov a objektov služieb. Vzdialenosť do okresného mesta Nové Zámky je cca 14,0 km. Vzdialenosť do ďalšieho okresného mesta Komárno je cca 23,0 km.
Objekt pol pôvodne zrealizovaný ako obytná budova, neskôr bol prestavaný na materskú školu. V roku 1992 bola vykonaná ďalšia prestavba na výrobno - prevádzkovú budovu (zámočnícku dielňu). Objekt je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Na I.NP sa nachádzajú priestory dielní, sklady, administratívne priestory a sociálne zázemie.Z konštrukčného hľadiska je objekt zrealizovaný na betónových pásových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú murované z pálenej tehly s hrúbkou do 500 mm. Vnútorné nosné múry ako aj deliace priečky sú murované.  Strecha je valbová, krov drevený, ako strešná krytina sú použité eternitové šablóny. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené čiastočne poškodenými vápennými, resp. brizolitovými omietkami.Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlahy v sú prevažne betónové, v sociálnych zariadeniach sú tvorené čiastočne keramickou dlažbou. Vnútorné úpravy povrchov stien sú riešené vápennými omietkami. Keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach. Okná sú drevené dvojité, opatrené kovovými mrežami. Vnútorné dvere drevené s výplňou v oceľových zárubniach. Vchodové dvere sú drevené, resp. oceľové, vráta oceľové otváravé. Vykurovanie je riešené ako lokálne plynové. TÚV je pripravovaná v elektrických zásobníkových ohrievačoch vody. Vnútorné vybavenie sociálnych zariadení je v štandardnom prevedení (zrekonštruované v roku 1994). V objekte sú zrealizované vnútorné rozvody vody, TÚV, kanalizácie, zemného plynu a NN, ako aj bleskozvod. Objekt je pripojený na verejné rozvody vody, zemného plynu a NN. Splašková kanalizácia je zvedená do žumpy.

Prístavba č.1 k prevádzkovej budove s.č.1099 na p.č.1656/1
Objekt je pristavaný k severozápadnej strane prevádzkovej budovy, s ktorou je dispozične prepojený.
Objekt je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Na I.NP sa nachádzajú priestory dielní a sklady. Z konštrukčného hľadiska je objekt zrealizovaný na betónových pásových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú murované z pálenej tehly s hrúbkou do 450 mm. Vnútorné nosné múry ako aj deliace priečky sú murované.  Strecha je plochá, ako strešná krytina sú použité asfaltové natavovacie pásy. Strop je železobetónový s rovným podhľadom. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené značne poškodenými vápennými, resp. brizolitovými omietkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlahy v sú prevažne betónové. Vnútorné úpravy povrchov stien sú riešené vápennými omietkami.  Okná sú drevené dvojité, opatrené kovovými mrežami. Vnútorné dvere drevené s výplňou v oceľových zárubniach. Vchodové dvere sú drevené, resp. oceľové, vráta oceľové otváravé. Vykurovanie je riešené ako lokálne. V objekte sú zrealizované vnútorné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN, ako aj bleskozvod. Taktiež je zrealizované odvetranie výrobných priestorov. Objekt je pripojený na verejné rozvody vody, zemného plynu a NN. Splašková kanalizácia je zvedená do žumpy.
Prístavba č.2 k prevádzkovej budove s.č.1099 (Sociálna budova s.č.1099) na p.č.1656/3
Objekt je pristavaný k severozápadnej strane prístavby č.1, s ktorou nie je dispozične prepojený. Objekt je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Na I.NP sa nachádza jeden skladový priestor. Z konštrukčného hľadiska je objekt zrealizovaný na betónových pätkových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú tvorené oceľovými stĺpmi opláštenými profilovaným plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových väzníkov, ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech.  Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová.
Sklad s.č.1397 na p.č.1656/4
Objekt je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Na I.NP sa nachádza jeden skladový priestor. Z konštrukčného hľadiska je objekt zrealizovaný na betónových pätkových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú tvorené oceľovými stĺpmi opláštenými profilovaným plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových väzníkov, ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.  Podlaha je betónová. Dvere sú plechové, vráta taktiež plechové. V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia.
Skladovací prístrešok s.č.1398 na p.č.1656/2
Objekt je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Na I.NP sa nachádzajú skladové priestory. Z konštrukčného hľadiska je objekt zrealizovaný na betónových pätkových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú tvorené oceľovými stĺpmi opláštenými profilovaným plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových väzníkov, resp. trubkových profilov, ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech.  Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Dvere sú plechové, vráta taktiež plechové. V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia.

zobraziť viac

DRAŽBA

Najnižšie podanie: 109 500 
Variabilný symbol: 2221
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa