Nebytový priestor Vidiná

Banskobystrický kraj, okres Lučenec, mesto Vidiná

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP070/22
Znalecká hodnota: 6 700 
Popis: Dražba - sklad súpisné č. 585, v obci Vidiná. K skladu prislúchajú pozemky parcelné č. 995/2, 995/3 a 996/2 o celkovej výmere 191 m2.
Jedná sa o jednopodlažný, nepodpivničený objekt. Objekt je prístupný zo spevnenej komunikácie. Stavba bola daná do užívania v roku 1965. Jedná sa o stavbu murovaného nosného systému, ktorá je dispozične prepojená so stavbou na p.č.KN 995/1
Konštrukčné riešenie
Základy sú betónové základové pásy, zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové steny, strecha sedlová s priehradových žb väzníkov, stropná konštrukcia nad hornou úrovňou väzníkov, krytina mäkká, bez klampiarskych konštrukcií. Úpravy vonkajších aj vnútorných povrchov tvoria hladké omietky, podlaha betónová a cementové potery, okná oceľové jednoduché, vráta plechové. Sklad je bez kúrenia s provizórnou elektroinštaláciou. Budova je v zlom technickom stave, nevyužívaná.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 7.6.2023 10:30
Miesto dražby: Modrý salónik, suterén, HOTEL PELIKÁN, Vajanského 2928/13, 984 01 Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj.
Obhliadka 1: 17.5.2023 10:45
Obhliadka 2: 6.6.2023 10:45
Najnižšie podanie: 6 700 
Dražobná zábezpeka: 2 000 
Variabilný symbol: 7022
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 1724 5490
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa