Podnikateľský objekt Tupá

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Tupá

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP053/20
Znalecká hodnota: 41 700 
Popis: Obchodná budova súp.č. 13, k.ú. Chorvatice
POPIS STAVBY
Ide o predajňu potravín s pohostinstvom. Jedná sa o prízemnú, čiastočne podpivničenú, murovanú budovu. Bola postavená v roku 1965. V roku 2015 bola zrekonštruovaná strecha. Z uvedeného dôvodu som stanovil celkovú životnosť stavby na 80 rokov. Budova má pridelené súp. č. 13 a je postavená na pozemku parc. č. 30/3 v kat. ú. Chorvatice.
POPIS PODLAŽÍ
1. Podzemné
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE : Suterén pozostáva z jednej miestnosti, ktorá slúži ako sklad.
OPIS TECHNICKÉHO VYHOTOVENIA: Budova je do terénu osadená v priemernej hĺbke nad 2 m so zvislou izoláciou. Murivo je z monolitického betónu. Podlaha je z cementového poteru. Strop je železobetónový. Do suterénu sa vchádza otvorom v podlahe po oceľových " stupačkách" ukotvených do betónového muriva. Okrem elektriny nemá suterén žiadne vybavenie.
1. Nadzemné
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Nadzemné podlažie pozostáva z dvoch častí, a to : Priestoru reštaurácie a priestoru pre obchod. Reštaurácia pozostáva zo skladu, kuchynky a samotnej reštaurácie. Priestor obchodu pozostáva zo samotnej predajne, chodby, sociálnych zariadení a kancelárie.
OPIS TECHNICKÉHO VYHOTOVENIA : Budova je založená na základových pásoch z prostého betónu. Murivo je murované v skladobnej hrúbke 45 cm. Strop je železobetónový. Podlahy sú nové z keramickej dlažby. Strecha je sedlová s novou škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká. Vnútorné povrchy sú vápenné, hladké. Vnútorné obklady sú v sociálnych zariadeniach. Okná sú plastové a hliníkové. Dvere sú v prevažnej miere drevené, hladké. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, na poistkové automaty. Kanalizácia je nová, plastová, zaústená do žumpy. Rozvod vody je nový, plastový, na teplú aj studenú vodu. zdrojom teplej vody je elektrický bojler. Vykurovanie je lokálne plynovými gamatkami. V sociálnych zariadeniach sú dve WC s umývadlami a jedna výlevka pre upratovačku. Vodovodné batérie sú pákové nerezové.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 19.5.2021 10:45
Miesto dražby: Veľká zasadačka, na 1.poschodí, MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Obhliadka 1: 3.5.2021 13:45
Obhliadka 2: 11.5.2021 11:00
Najnižšie podanie: 20 850 
Dražobná zábezpeka: 5 000 
Variabilný symbol: 5320
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Bela Dominika
Telefón: 0911 833 869
E-mail: bela@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa