Pozemok Bory

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Bory

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP041/22
Znalecká hodnota: 63 300 
Popis:

Dražba pozemkov Bory
Ohodnocované pozemky parc.č.176,178,181,184 sú situované na konci obce Bory. V katastri nehnuteľnosti sú vedené ako zastavaná plocha a záhrada, trvalý trávnatý porast. Pozemok je určený na zastavanie stavbou rodinného domu. Pozemok je mierne svahovitý, prístup je z miestnej asfaltovej komunikácie. Výmera pozemkov je 5 990 m2.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 19.12.2022 11:00
Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, so sídlom Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Obhliadka 1: 1.12.2022 10:00
Obhliadka 2: 14.12.2022 10:00
Najnižšie podanie: 53 805 
Dražobná zábezpeka: 16 140 
Variabilný symbol: 4122
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa