Pozemok Bratislava-Dúbravka

Bratislavský kraj, okres Bratislava IV, mesto Bratislava-Dúbravka

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská konsolidačná, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP023/22
Znalecká hodnota: 20 100 
Popis: Dražba pozemkov Bratislava - Dúbravka
Pozemky parc.č. 2522/9, 2436/56, 2479/5, 2435/59, 2435/60 sa nachádzajú v m.č. Dúbravka, Bratislava IV., v zastavanom území mesta v blízkosti zástavby novovybudovaných bytových domov a bytových domov kde prebieha výstavba. Pozemky sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na LV č. 4966, 4630. Ide o pozemky s veľmi nízkym využitím, nakoľko majú malú výmeru a nachádzajú sa pri ceste, pri plotoch, obdĺžnikového tvaru. Pozemky parc.č. 2522/9, 2436/56, 2479/5 sa nachádzajú na ulici Polianky v tesnej blízkosti parkoviska pre bytový dom ,,Čerešne". Pozemky parc.č. 2435/59, 2435/60 sa nachádzajú s tesnej blízkosti rozostavaného bytového domu s prístupom z bočnej tichej ulici M.Schneidera Trnavského.
V mieste pozemkov je priemerná hustota obyvateľstva, terén v okolí nehnuteľnosti je rovinatý a mierne svahovitý, slnečný v tesnej blízkosti lesa s dostupnosťou pre automobilovú dopravu, bežný hluk. V oceňovanej lokalite sa nevyskytujú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty. Pekná lokalita pri lese a pritom v pešom dosahu k MHD, občianska vybavenosť na dostačujúcej úrovni prislúchajúcej mestskej časti. V súčasti sa v tejto časti mesta rýchlo rozvíja nová individuálna výstavba bytových domov.
Jednotkovú východiskovú hodnotu pozemkov stanovujem v zmysle Vyhlášky MSSR 492/2004 Z.z. a zmien v zmysle Vyhlášky MS SR 213/2017 Z.z. z východiskovej hodnoty mesta Bratislava ( 66,39 EUR/m2 ). Použila  som povyšujúci faktor z dôvodu zvýšeného záujmu o pozemky v ohodnocovanej lokalite a aj ponižujúci faktor a to z dôvodu výmery, tvaru, umiestnenia pozemkov a pozemky parc.č. 2435/60, 2436/56, 2522/9 v spoluvlastníckom podiele 1/2.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 25.7.2022 10:45
Miesto dražby: Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť č. 275, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Obhliadka 1: 7.7.2022 11:45
Obhliadka 2: 20.7.2022 11:45
Najnižšie podanie: 20 100 
Dražobná zábezpeka: 6 000 
Variabilný symbol: 2322
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa