Pozemok Horné Saliby

Trnavský kraj, okres Galanta, mesto Horné Saliby

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Zajko Nikoleta, LL. M. JUDr.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP039/23
Znalecká hodnota: 48 462 
Popis: Dražba - Orná  pôda, v obci Horné Saliby, spoluvlastnícky podiel v 1/2.
Parcely KN-C č. 1859/1, 1860, 1861, 2758, 2759, 2760, 2761, 4332, 4333, 4334, 4335/1 a 5818 sa nachádzajú mimo zastavného územia obce Horné Saliby. Uvedené pozemky sú využívané pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pesujú oblininy, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny. Na časti parcely č. 2760 a na časti parcely č. 4332 k.ú. Horné Saliby sa nachádzajú náletové dreviny. Pozemky parc. č. 1861 a 4334 k.ú. Horné Salibysú trvalými trávnymi porastami.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 4.12.2023 10:00
Miesto dražby: Mesto Trnava (budova Radnice), konferenčná miestnosť - prízemie, Hlavná 1, 91771 Trnava
Obhliadka 1: 16.11.2023 10:00
Obhliadka 2: 22.11.2023 11:30
Najnižšie podanie: 24 231 
Dražobná zábezpeka: 6 000 
Variabilný symbol: 3923
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM

    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa