Pozemok Jelšovec

Banskobystrický kraj, okres Lučenec, mesto Jelšovec

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP069/22
Znalecká hodnota: 7 150 
Popis: Dražba - orná pôda, v obci Jelšovec.
Pozemok p.č.1105 sa nachádza v extraviláne obce Jelšovec, okres Lučenec. Obec leží v západnej časti Lučenskej kotliny na dolnom toku pravostranného prítoku Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 178 m n. m. a v chotári 175-281 m n. m. Prevažne odlesnený pahorkatinný povrch so zvyškami dúbrav a agáčin tvoria treťohorné štrky, tufitické íly, zlepence a pyroklastiká ryodacitov, väčšinou pokryté sprašou. Prevládajú illimerizované pôdy. Pozemok sa nachádza v nadmorskej výške 216 - 226 m.n.m.Parcela je súčasťou spoločného honu, ktorý nie je intenzívne využívaný na pestovanie kultúrnych plodín. V súčasnosti je na pozemku neošetrená, odrastená zmes inváznych burín. Pôda na parcele má charakter pseudogléjovej hnedozeme, na sprašových a polygenných hlinách, je ťažká, ílovitohlinitá, bez skeletu. Parcela leží na strednom 7o - 12o svahu. Kód  BPEJ 0551403, t.j 6.skupina - stredne produkčná pôda. Produkčný potenciál pôdy  je 58 (zo 100 bodovej stupnice.)

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 7.6.2023 10:00
Miesto dražby: Modrý salónik, suterén, HOTEL PELIKÁN, Vajanského 2928/13, 984 01 Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj.
Obhliadka 1: 17.5.2023 10:00
Obhliadka 2: 6.6.2023 10:00
Najnižšie podanie: 7 150 
Dražobná zábezpeka: 2 000 
Variabilný symbol: 6922
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 1724 5490
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa