Pozemok Liptovský Mikuláš

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Štofková Petra JUDr. Ing.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP038/21
Znalecká hodnota: 1 570 000 
Popis: Dražba - pozemkov parcelné 740/1, parcelné č. 740/3, parcelné č. 740/4, parcelné č. 740/5, parcelné č. 740/6 o celkovej výmere 40 531,00 m2.
Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Pozemky sú umiestnené na vonkajšom okraji miestnej časti Okoličné, ktorá sa nachádza na východnom okraji stavebného územia mesta. Pozemky sa nachádzajú medzi výpadovú Okoličiansku cestu a vodný tok Váh. Okolitá zástavba pozdĺž Okoličianskej cesty pozostáva z dvoch čerpacích pohonných hmôt a zberného dvora druhotných surovín. Okolie smerom do centra mesta prechádza do obytnej a občianskej zástavby. V okolí sú zástavky mestskej a prímestskej autobusovej dopravy. V priľahlej mestskej komunikácii sú vedené verejné rozvody inžinierskych sietí. Prístup k pozemkom je z Okoličianskej a z nespevnenej komunikácie smerujúcej k vodnému toku.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 30.9.2021 10:00
Miesto dražby: KONGRESOVÁ SÁLA II, Hotel Jánošík ****, Jánošíkovo nábrežie 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Obhliadka 1: 13.9.2021 12:00
Obhliadka 2: 27.9.2021 9:30
Najnižšie podanie: 1 727 000 
Dražobná zábezpeka: 49 790 
Variabilný symbol: 3821
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa