Rodinný dom Bobrov

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Bobrov

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP001/23
Znalecká hodnota: 115 000 
Popis: Dražba - rodinný dom súpisné č. 364 na ulici Za školou v obci Bobrov. Predmetom dražby je tiež pozemok parcelné č. 1666/4 o celkovej výmere 1053 m2.
Rodinný dom: Stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 1968. Podľa vyjadrenia spoluvlastníka nehnuteľnosti pri miestnej obhliadke, bola okolo roku 2015 zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia vnútorného vybavenia domu na úrovni I.NP. Dom je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi, murovanými nosnými múrmi a murovanými priečkami. Obvodové múry suterénu sú z kamenného muriva, resp. betónu, obvodové múry nadzemných častí sú z kvádrového muriva hr. do 400 mm. Strop nad suterénom je železobetónový monolitické, strop nad I.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s polvalbami a vikierom, krov drevený väznicový, ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech. Vonkajšie povrchové úpravy sú tvorené brizolitovou omietkou, nadzemné časti obvodových múrov suterénu sú z dvoch strán tvorené špárovaným kamenným murivom. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Schody do suterénu sú betónové, schody na povalu drevené.
Suterén: Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené poškodenými hladkými vápennými omietkami. Podlahy všetkých miestností sú zrealizované ako hrubé betónové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú drevené. Ako zdroj tepla slúži kotol na tuhé palivo umiestnený v kotolni. Na prípravu TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený taktiež v kotolni Na podlaží sú zrealizované vnútorné rozvody vody a NN.
I.Nadzemné podlažie: Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpelni je zrealizovaný keramický obklad. Podlahy obytných miestností sú zrealizované ako lamino parkety, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom so žalúziami. Vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach, vstupné dvere sú plastové. Vykurovanie je prevažne teplovodné radiátorové s hliníkovými vykurovacími telesami, čiastočne aj podlahové. Ako zdroj tepla slúži kotol na TP umiestnený v kotolni v suteréne. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky cca 4,0 m s elektrickým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom a nerezovým drezom. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo, plastová vaňa a záchodová misa so zabudovanou nádržkou v stene. Na podlaží sú zrealizované vnútorné rozvody vody, TÚV, kanalizácie a NN. Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody vody a elektrickej energie. Splaškové odpadové vody sú likvidované v domovej žumpe Technický stav objektu rodinného domu primeraný veku a vykonaným rekonštrukciám. Na objekte je vykonávaná pravidelná údržba.
Rodinný dom sa nachádza v intraviláne obce Bobrov severozápadne od centra obce v zástavbe rodinných domov pri vedľajšej miestnej komunikácii Za školou. Vzdialenosť do centra obce je cca 450 m, vzdialenosť do okresného mesta Námestovo je cca 6,0 km. Rodinný dom je zrealizovaný ako čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka. V čiastočne zapustenom suteréne prístupnom z interiéru ako aj z exteriéru sa nachádza kotolňa, sklad a schody na I.NP. Na I.NP sa nachádza zádverie, chodba, tri obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa a schody do suterénu a na povalu.
Hospodárska budova na p.č.1666/4: Hospodárska budova sa nachádza v priestore severozápadne od rodinného domu na pozemku parc.č.1666/4. V budove sa nachádza kôlňa, maštaľ a skladovací priestor. Objekt je zrealizovaný ako jednopodlažná, prevažne murovaná budova založená na betónových základoch. Obvodové múry sú zrealizované čiastočne ako murované z tehly a čiastočne z kameňa. Strop je prevažne drevený trámový, čiastočne železobetónový. Strecha sedlová, krov drevený, ako strešná krytina sú použité azbestocementové šablóny. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú zrealizované. Podlahy sú betónové, okná jednoduché drevené, dvere drevené zvlakové, resp. plechové. Vnútorné omietky sú zrealizované len v maštali, vonkajšie omietky sú brizolitové. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom NN. Technický stav hospodárskej budovy je pomerne zlý, na objekte nie je vykonávaná pravidelná základná údržba, čo sa prejavuje najmä na technickom stave strechy a povrchových úprav.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 123
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 1724 5490
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa