Rodinný dom Bodza

Nitriansky kraj, okres Komárno, mesto Bodza

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Ing. Rudolf Ivan
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP041/21
Popis:

Dražba rodinný dom Bodza

Popis stavby:
Budovu so súp. č. 87 na pozemku s parc. č. 232/3 v kat. ú. Bodza, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom.
Budova sa nachádza na pozemku s parc. č. 232/3 v kat. ú. Bodza, v zastavanom území obce, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu, murovanú, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, zabudovaným podkrovím a sedlovou strechou.

Životnosť:

Stavba bola zahájená na základe stavebného povolenia stavby "Rekreačný dom", vydané Obvodným úradom životného prostredia v Komárne, oddelením územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, č.j.: 212/1993-83 zo dňa 03.05.1993. Zmena stavby bola povolená rozhodnutím Obce Bodza, vydané pod č.j.: 154/2007 zo dňa 06.06.2007. Stavba je užívaná na základe kolaudačného rozhodnutoia stavby "Rodinný dom", vydané Obcou Bodza, č.j.: OcÚ 163/2007 zo dňa 06.08.2007. Na rodinnom dome bola vykonaná pravidelná údržba.

Popis podlaží
1. Nadzemné podlažie

Na 1. nadzemnom podlaží je závetrie, závetrie, zádverie, kuchyňa, obývacia izbou, kúpeľňa, samostatný záchod, komora.

Technický popis:
Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je do priemernej výšky 0,25 m betónová - z betónových šalovacích tvárnic. Obvodové murivo 1. nadzemného podlažia je murované z plynosilikátových tvárnic Ypor v skladobnej hrúbke 0,30 m, s povrchovou úpravou vápenno-cementovou omietkou, obklady sú vyhotovené kreamické do 1/3 obloženej plochy. Vnútorné nosné steny sú murované z plynosilikátových tvárnic Ypor v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky z plynosilikátových tvárnic Ypor 11,5 a 8 hr. 0,115 a 0,08 m, s vápenno-cementovou omietkou zdrsnenou. Strop nad prízemím je vyhotovený ako monolitický železobetónový s rovným podhľadom. Zastrešenie je sedlové, nosná konštrukcia je drevená hambálková; so krytinou pálených škridiel zn. Tondach. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu; odkvapový systém je vyhotovený z obojstranne pozinkovaného plechu. Výstup do podkrovnej časti je po točitých kovových schodoch, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva. Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené s dvojvrstevným zasklením (izolačným dvojsklom); sú opatrené vonkajšími plastovými žalúziami. Vstupné dvere do domu sú drevené plné, vnútorné dvere sú drevené dyhované plné alebo presklené osadené do kovových zárubní. Podlahy podlažia sú v obytných izbách veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach prevažne z keramickej dlažby (z časti protišmykový gres, v závetrí resp. zádverie). Vykurovanie rodinného domu je konvenčné podlahové elektrické. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, odkanalizovaný je do vlastnej žumpy, elektro NN. Rozvod vody v rodinnom dome teplej aj studenej je z polypropylenových trubiek SAN IT PN. Príprava teplej vody je v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody, umiestnenej v kúpeľni. Kanalizácia je vyhotovená ako plastová. Vybavenie kuchyne v čase obhliadky nebolo žiadne. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva: samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou v počte 1 kus, pákové nerezové 1 kusy a 1 kus ostatné nerezové. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne s umývadlom. Vnútorné obklady stien sú vyhotovené v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, v kuchyni a obloženie záchodu. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. V obývacej izbe je len odvod dymu z krbu - nebudem uvažovať.
Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Podkrovie
Podkrovie dispozične pozostáva z chodby, dvoch izieb + loggia.

Technický popis:
Obvodové murivo podkrovia je murované z plynosilikátových tvárnic Ypor v skladobnej hrúbke 0,30 m, s povrchovou úpravou vápenno-cementovou omietkou, obklady nie sú vyhotovené. Nenosné priečky sú z plynosilikátových tvárnic Ypor 11,5 hr. 0,115, s vápenno-cementovou omietkou zdrsnenou. Strop je vyhotovený ako podbitie krovu, s rovným podhľadom. Ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené s dvojvrstvým zasklením (izolačným dvojsklom); sú opatrené vonkajšími plastovými žalúziami. Vnútorné dvere sú drevené dýhované plné alebo presklené osadené do kovových zárubní. Podlahy podlažia sú v obytných izbách veľkoplošné laminátové parkety, v ostatnej miestnosti z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je len svetelná. Balkón má výmeru do 5 m2.
Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 4121
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa