Rodinný dom Brehov

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Brehov

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP022/22
Znalecká hodnota: 136 000 
Popis:

Dražba rodinný dom Brehov
Rodinný dom s.č. 199 na parc.č. 1549/85 a 1549/84, k.u. Brehov
Jedná sa o samostatné stojací RD s. č. 199 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Brehov , kat. územie Brehov, umiestnený pri št. asfaltovej komunikácií v okrajovej časti obce . RD na základe zistenia pri obhliadke a na základe čestného prehlásenia bol daný do užívania v roku 1969 . RD bol kompletne rekonštruovaný v roku 2010 .
Dispozičné riešenie:
Dispozičné riešenie RD je v súlade s pôdorysným náčrtom suterénu a 1 . nadzemného podlažia RD , ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku .V suteréne pod strednou časťou RD sa nachádza kotolňa a 2 x sklad . Suterén je prístupný vnútornými schodmi s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: - zádverie, 2 x chodba , schody , 2 x kuchyňa, 2 x jedáleň, hala , 5 x izba , kúpeľňa s WC , WC , terasa a sklad .
Rodinný dom s.č. 200 na parc.č. 1549/95 k.u. Brehov
jedná sa o samostatné stojací RD s. č. 200 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Brehov , kat. územie Brehov , umiestnený pri asfaltovej komunikácií prechádzajúcej obcou ul. Hlavná v okrajovej južnej časti obce . RD - bol na základe - čestného prehlásenia poskytnutého objednávateľom zo dňa 21.4. 2009 a na základe zistenia pri obhliadke bol daný do užívania v roku 1970 .
Dispozičné riešenie:
RD je v súlade so zjednodušenými pôdorysmi suterénu a 1. nadzemného podlažia RD ,ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku . V suteréne pod zadnou južnou časťou RD sa nachádza jedna miestnosť - pivnica . Suterén je prístupný predloženými schodami z vonkajšej zadnej časti dvora . V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: - chodba, 3 x izba , kuchyňa a kúpeľňa , ktoré sú v čase obhliadky v poškodenom stave.
Garáž s.č. 228 na p.č. 1549/87 a 1549/88
Jedná sa o garáž s.č. 228 pri RD , ktorá je umiestnená na p. č. 1549/87 a 1549/88 pri RD , ktorá bola na základe zistenia pri obhliadke a na základe čestného prehlásenia vybudovaná v roku 2010 .
Dispozičné riešenie: Jedná sa o prízemný objekt pozostávajúci z garáže a z parkovacieho miesta.
Hospodárska budova s.č. 229 na p.č. 1549/88 a 1549/91
Umiestnenie stavby:
Drobná stavba - hospodárska budova s. č. 229 na p.č. 1549/88 a 1549/91 je postavená vedľa RD v zadnej časti dvora vybudovaná na základe zistenia pri obhliadke a na základe podkladov od objednávateľa (čestné prehlásenie) v roku 1970 .
Sklad na p.č. 1549/89 a 1549/90
Umiestnenie stavby: Drobná stavba - sklad je umiestnený za garážou p.č. 1549/89 a 1549/90 v zadnej časti dvora vybudovaná na základe zistenia pri obhliadke a na základe podkladov od objednávateľa (čestné prehlásenie) v roku 2010
Sklad na p.č. 1549/93
Umiestnenie stavby:
Drobná stavba - sklad je umiestnený na p.č. 1549/ 93 v zadnej časti dvora vybudovaná na základe zistenia pri obhliadke a na základe podkladov od objednávateľa (čestné prehlásenie) v roku 1970 .
Udiareň na p.č. 1549/92
Umiestnenie stavby: Drobná stavba - udiareň je umiestnená na p.č. 1549/ 92 v zadnej časti dvora vybudovaná na základe zistenia pri obhliadke a na základe podkladov od objednávateľa (čestné prehlásenie) v roku 1970 .

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 19.8.2022 10:00
Miesto dražby: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, učebna č.114, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Obhliadka 1: 1.8.2022 10:30
Obhliadka 2: 18.8.2022 10:30
Najnižšie podanie: 136 000 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 2222
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa