Rodinný dom Hontianske Nemce

Banskobystrický kraj, okres Krupina, mesto Hontianske Nemce

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP014/23
Znalecká hodnota: 26 900 
Popis: Dražba - Rodinný dom súpisné č. 162 v obci Hontianske Nemce a pozemky parcelné č. 613/2, parcelné č. 613/3, parcelné č. 613/1 o celkovej výmere 390 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Predmet dražby je prízemný, nepodpivničený rodinný dom s jednou obytnou miestnosťou v podkroví. Rodinný dom pozostáva z dvoch častí, z pôvodnej časti postavenej v roku 1930 a prístavby postavenej v roku 1964. Pri rodinnom dome sa nachádza letná kuchyňa.
Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Murivo je murované v skladobnej hrúbke 45cm. Stropy sú drevené, trámové s rovným podhľadom. Krov je sedlový so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a sú urobené len žľaby a zvody. Fasáda je brizolitová bez obkladu. Vnútorné povrchy sú vápenné, hladké. Vnútorné obklady sú v kúpeľni a na vani. Podlahy obytných miestností sú z cementového poteru. V ostatných priestoroch je keramická dlažba. Vykurovanie je lokálne, a to elektrickými akumulačnými pecami v štyroch miestnostiach. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická na poistkové automaty. Rozvod vody je na teplú aj studenú vodu. Zdrojom teplej vody je elektrický bojler. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a wc. Je kameninová a je zaústená do žumpy. V kuchyni je elektrický sporák. Kuchynská linka je na báze dreva a drez je nerezový. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo. Vodovodné batérie sú obyčajné. Rodinný dom pozostáva zo štyroch izieb, zádveria, kuchyne, chodby, kúpeľne a wc. V podkroví je jedna izba. Schodište do podkrovia je drevené s podstupnicami. Iné vybavenie nie je.
Nadstavba je podkrovie z roku 1964. Podkrovie pozostáva z jednej miestnosti. Je vymurované v skladobnej hrúbke 45cm. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Podlaha je drevená, dosková. Okno je drevené, dvojité. Dvere sú drevené, hladké. Vnútorné vybavenie nie je žiadne.
Letná kuchyňa je umiestnená na parcele č.248/3. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Je založená na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Murivo je murované v skladobnej hrúbke 30cm. Strop je s rovným podhľadom. Krov je pultový so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je z cementového poteru. Fasáda je brizolitová. Vnútorné povrchy sú vápenné, hladké. V kuchyni je sporák na tuhé palivo. Dispozičné riešenie: Objekt slúži ako letná kuchyňa, garáž a sklad. Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu - Strecha - krov - sedlové; krytina strechy na krove - pálené, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) - Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka - Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové - Podlahy - hrubé betónové - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 6.7.2023 11:15
Miesto dražby: Radnica mesta Banská Bystrica, miestnosť: Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, 97401 Banská Bystrica
Obhliadka 1: 15.6.2023 12:30
Obhliadka 2: 4.7.2023 12:30
Najnižšie podanie: 26 900 
Dražobná zábezpeka: 6 000 
Variabilný symbol: 1423
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 2982 1105
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa