Rodinný dom Kokava nad Rimavicou

Banskobystrický kraj, okres Poltár, mesto Kokava nad Rimavicou

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP013/21
Znalecká hodnota: 87 700 
Popis: Dražba - Rodinný dom súpisné č. 770 postavený na parcele č. 2400/208, Rodinný dom súpisné č. 771 postavený na parcele č. 2400/20 na ulici Francisciho v obci Kokava nad Rimavicou. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 2400/7, parcelné č. 2400/20, parcelné č. 2400/208, parcelné č. 2400/209, parcelné č. 2400/210, parcelné č. 2400/211 o celkovej výmere 867 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Stavba RD je umiestnená v rovinatom pozemku v obytnej zóne. Stavba RD má charakter poschodového podpivničeného samostatne stojaceho objektu bez využitia podkrovia a pôdorysne je postavená v tvare "štvorca", pričom ide o ľavú časť dvojdomu. V suteréne je práčovňa, kotolňa, čierna kuchyňa, sklad a chodba. Prízemie má vstupný priestor z čelnej strany domu odkiaľ je riešený vstup na I.NP cez schodište ako aj ďalej na II.NP a potom do podkrovia domu. Na poschodí je situovaná nočná časť domu - chodba, tri izby a loggia, kúpeľňa + WC a schody do podkrovia. Stavba je založená na základových betónových pásoch s vod. izoláciou, zvislé nosné múry sú murované z tehál. Strop nad suterénom je monolitický železobetónový, nad prízemím a nad poschodím je keramický s rovným podhľadom. Strešná konštrukcia je drevená väznicovej sústavy a krytinu tvoria škridle typu "Tondach". Podlahy v RD v izbách sú navrhnuté ako plávajúce podlahy (a vlysy bukové ) a v ostatných miestnostiach je navrhnutá keramická dlažba, ležatý vodovod a kanalizácia je prevedená komplet. Elektroinštalácia v dome je prevedená komplet. Ústredné kúrenie v suteréne, na prízemí a na poschodí je navrhnuté ako ÚK s kotlom na zemný plyn s oceľovými radiátormi. Zdravotechnika domu je riešená v zmysle proj. dokumentácie vrátane zariaďovacích predmetov. Vnútorné omietky sú vápenné hladké na prízemí a na poschodí, vonkajšie omietky sú brizolitové. Na RD sú napojené inž. siete obce Kokava nad Rimavicou . Bodom napojenia el. prípojky je uličné vedenie NN na Francisciho ulici . Prípojka je prevedená v roku 1976 káblom AYKY 4Bx25 mm2 a je ukončená na fasáde domu. Zdrojom teplej vody je el. bojler. Dom je neobývaný, bez primeranej údržby odstavením ÚK, TUV, SV a zemného plynu, stav inštalačných rozvodov neoverený.
Analýza polohy nehnuteľností: Obec Kokava nad Rimavicou je obec a má v súčasnosti cca nad 2500 do 5000 obyvateľov. Ide o dvojdom postavený na rovinatom teréne v zástavbe rodinných domov. RD je dvojpodlažný, podpivničený s valbovou strechou bez využitia podkrovia, ktorý bol dokončený v roku 1976. Okrem toho predmetom ocenenia sú : HB na parc.č. 2400/210, oplotenie, vonkajšie úpravy a pozemky parc. č. 2400/7,20,208,209,210,211. Rodinné domy sú s obytnými miestnosťami orientované na západ a východ v rovinatom teréne. Inžinierske siete ako ver. el. sieť, ver. vodovod, kanalizácia a plynovod, telefón je k dispozícii, prístupová komunikácia k nehnuteľnosti je spevnená miestna komunikácia Francisciho ulica. Obec Kokava nad Rimavicou sa zaraďuje medzi obce s počtom obyvateľov do 5000. Do centra obce , kde sa nachádza úplná obchodná sieť a služby je cca 10-15 min. Obec má Obecný úrad, pobočky bánk, inštitúcii a organizácii ako okresné mesto, žel. , autobusovú a mestskú dopravu, polikliniku a lekárne, zákl. stredné a učňovské školstvo. Ohodnocovaný RD je situovaný v juhovýchodnej vilovej časti mesta. Trh s nehnuteľnosťami je vyšší, pracovné možnosti sú čiastočne obmedzené, v blízkosti stavby je prírodná lokalita kvalita životného prostredia je bez poškodenia, rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu je, resp, menšia, nehnuteľnosť je vhodná na bývanie ako aj na iné aktivity v zmysle územného plánu obce.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 28.9.2021 10:00
Miesto dražby: Veľký salón, DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand, Švermova 32,974 04 Banská Bystrica
Obhliadka 1: 10.9.2021 10:30
Obhliadka 2: 27.9.2021 12:30
Najnižšie podanie: 78 930 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 1321
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa