Rodinný dom Komárno

Nitriansky kraj, okres Komárno, mesto Komárno

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP078/20
Znalecká hodnota: 65 400 
Popis: Dražba - rodinný dom súpisné č. 473, na ulici Podzáhradná v meste Komárno, časť Nová Stráž. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 89/2, parcelné č. 89/3, parcelné č. 89/4 o celkovej výmere 807 m2.
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 89/3 v kat. ú. Nová Stráž, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra mesta, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvoma nadzemnými podlažiami, úplným podpivničením a plochou strechou.  
Užívaná je na základe kolaudačného rozhodnutia stavby rodinného domu, vydané Mestským národným výborom - odborom územného plánovania a architektúry v Komárne, Zn. ÚPA-2669/1983-Sa zo dňa 17.05.1983. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. V roku 2015 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia - vymenené výplne otvorov, oplechovanie, krytina strechy, nášľapných vrstiev podláh, vnútorné omietky a obklady, všetkých vnútorných vedení, ohrevu teplej vody a vnútorného vybavenia kuchyne a kúpeľne.
1. Podzemné podlažie
Prvé podzemné podlažie (pivnica) dispozične pozostáva z chodby so schodiskovým priestorom, kotolne a skladov.
Rodinný dom je osadený do terénu v priemernej hĺbky 1,70 m (v priemernej hĺbke do 2,00 m) so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú realizované v prevažnej časti z monolitického železobetónu, deliace priečky sú tehlové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom z monolitického betónu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu, pričom na uličnom priečelí je na báze umelých látok (štruktúra), obklady sú vyhotovené len na uličnom priečelí z prírodných dosiek. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenno-cementové hladké.  Schody na 1. nadzemné podlažie majú železobetónovú nosnú konštrukciou, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, okná sú kovové s jednovrstvým zasklením. Podlahy v miestnostiach sú v prevažnej časti s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia, len studenej. Je vyhotovená aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z liatinového potrubia. Zdrojom vykurovania je stacionárny kotol ústredného kúrenia na tuhé palivá.  
1. Nadzemné podlažie
Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby so schodiskom, kúpeľne so záchodom, kuchyne.
Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z plynoslikátových tvárnicv prevažujúcej hrúbke 0,30 m, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) nie sú vyhotovené. Fasádne omietky sú vyhotovené ako brizolitové škrabané, na uličnom priečelí na báze umelých látok. Schody na druhé nadzemné podlažie majú železobetónovú nosnú konštrukciou s nášľapnou vrstvou z cementového poteru. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené dýhované do oceľovej zárubne, okná sú prevažne nové plastové s dvojvrstvým (izolačným) zasklením. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prevažne keramickou dlažbou. Ústredné vykurovanie je teplovodné konvekčné s rozvodom z oceľových rúr a radiátormi - oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Na danom podlaží rodinného domu je realizovaná inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne pozostáva: drezové umývadlo oceľové nerezové; kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 4,20 m. Vnútorné vybavenie kúpeľne: samostatná sprcha, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni a je splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie samostatnej sprchy a kuchyne pri dreze a sporáku. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.
2. Nadzemné podlažie
Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, chodby so schodiskom, kúpeľne (návrh).
Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z plynoslikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,30 m, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Strecha je plochá jednovrstvová s tepelnou izoláciou, s krytinou z asfaltovaných privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) nie sú vyhotovené. Fasádne omietky sú vyhotovené ako brizolitové škrabané, na uličnom priečelí na báze umelých látok. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľovej zárubne, okná sú prevažne nové plastové s dvojvrstvým (izolačným) zasklením. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prevažne keramickou dlažbou. Ústredné vykurovanie je teplovodné konvekčné s rozvodom z oceľových rúr a radiátormi - oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Balkón má výmeru do 5 m2.
Analýza polohy nehnuteľnosti: Rodinný dom so súp. č. 473 s príslušenstvom sa nachádza na ulici Podzáhradná, orientačné číslo 5, v okresnom meste Komárno - časť Nová Stráž, na pozemku s parc. č. 89/3, v kat. ú. Nová Stráž, obec Komárno, okres Komárno - medzi stavbami domov a rodinných domov so štandardným vybavením. Dom je samostatne stojaci objekt - rodinný dom (obytná budova) s dvorom. Nachádza sa medzi stavbami rodinných domov so štandardným vybavením, v meste s počtom obyvateľov nad 15000, mimo obchodného centra a hlavných ulíc mesta, v obytnej okrajovej časti. Je prístupný z verejného priestranstva s parc. č. 127/1 - pozemok je vo vlastníctve Mesta Komárno, LV č. 934. Rodinný dom so súp. č. 473 je v technickom stave zodpovedajúcom veku, vyžadujúc len bežnú údržbu (vykonaná rekonštrukcia stavby). Prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí rodinného domu sú obdobné objekty pre bývanie. Príslušenstvo rodinného domu je vhodné, ale bez dopadu na jej celkovú cenu. Rodinný dom bol len čiastočne rekonštruovaný, je s novým vybavením.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 19.5.2021 11:30
Miesto dražby: Veľká zasadačka, na 1.poschodí, MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Obhliadka 1: 3.5.2021 15:15
Obhliadka 2: 13.5.2021 13:30
Najnižšie podanie: 58 860 
Dražobná zábezpeka: 9 000 
Variabilný symbol: 7820
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa