Rodinný dom Lekárovce

Košický kraj, okres Sobrance, mesto Lekárovce

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP040/21
Znalecká hodnota: 25 600 
Popis:

Dražba rodinný dom Lekárovce s.č. 191
Popis stavby:
Jedná sa o samostatne stojací RD súpisné číslo  191 nachádzajúci sa na  rovinatom  pozemku v intraviláne obce Lekárovce, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej  komunikácií s asfaltovou povrchovou  úpravou mimo stredu obce vo vzdialenosti od centra  cca. 150 m  v lokalite s bežným hlukom. Na základe čestného  prehlásenia  zo dňa  3.11.2009 a na základe  zistenia znalcom pri obhliadke bol začiatok užívania RD v roku 1961. Na základe zistenia pri obhliadke v čase obhliadky prebieha na RD kompletná  rekonštrukcia  interiéru, ktorá pozostáva z týchto prác: - povrchové úpravy stien a stropov  sadrokartónové -kompletné rozvody vody, kanalizácie, ELI a plynu- realizácia ÚVK  vrátane kotla  a ohrevu TÚV - realizácia kúpeľne s WC    vrátane obkladov stien a podláh - realizované potery - rozvody vody, kanalizácie, ELI pre kuchyňu, ktoré sú v čase obhliadky v rozostavanom stave. Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky je napojená na  verejný rozvod ELI, na verejný rozvod  zemného plynu, verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. RD je riešený ako jednopodlažný  s čiastočným podpivničením pod strednou častou a bez obytného podkrovia vybudovaný na rovinatom pozemku  na parcele č. 876/2. Ku dňu ohodnotenia je RD  rekonštruovaný neobývaný.  
Dispozičné riešenie:
RD je riešený ako jednopodlažný bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Dispozičné riešenie  RD je v súlade s pôdorysným náčrtom 1.NP, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1.NP RD je zo zadnej časti dvora z úrovne terénu. V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú  tieto čiastočne zrealizované miestnosti:- zádverie a chodba, 2 x  predná izba, obývacia izba s kuchyňou, kúpelňa s WC, kotolňa, zadná izba a jedna miestnosť - sklad samostatne prístupná z vonkajšej  časti dvora.
Technický popis:
Základy RD sú betónové prekladané kameňom bez izolácie proti vode. Obvodové murivo  suterénu  RD  z monolitického betónu, murivo 1.NP murované  z pálených tehál  hr . 48 z vonkajšej strany s povrchovou úpravou zo štukovej omietky, ktorá je v čase obhliadky poškodená a zvetralá na  cca. 60 % plochy, pri ohodnotení znalec  uvažuje s rozostavanosťou vonkajšej omietky na  60 %. Priečky v celom RD sú vybudované z tehál. Strop  nad  1.NP RD drevený trámový s rovným podhľadom  s  povrchovou úpravou sadrokartónový podhľad. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenno cementové hrubé. Vykurovanie RD je riešené ako ústredné s kotlom plynovým Turbo závesným.      

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 21.12.2021 12:15
Miesto dražby: Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice
Obhliadka 1: 29.11.2021 11:30
Obhliadka 2: 14.12.2021 11:30
Najnižšie podanie: 25 600 
Dražobná zábezpeka: 6 000 
Variabilný symbol: 4021
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa