Rodinný dom Leles

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Leles

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP073/20
Znalecká hodnota: 19 400 
Popis: Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 370 k.u. Leles

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatné stojací RD nachádzajúci sa v zastavanom území obce Leles, kat. územie Leles, umiestnený pri miestnej komunikácií ul.Blatná a Kapušianska na okraji obce v jej severnej časti. RD je zrealizovaný ako jednopodlažný bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Jedná sa o samostatne stojaci RD s.č. 370, na parc.č.155/1, nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v obci Leles, kat. územie Leles. . Na základe potvrdenia o veku RD vydaného obcou Leles a na základe podkladov od objednávateľa bol začiatok užívania RD v roku 1968. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, na verejný rozvod zemného plynu a na verejný vodovod. Verejná kanalizácia v lokalite nie je zriadená, kanalizácia z RD zaustená do vlastnej žumpy.
Obhliadku nehnuteľnosti som vykonal z verejného priestranstva. Vstup na ohodnocovaný pozemok nebol znalcovi umožnený. Vlastník nehnuteľnosti obhliadku neumožnil. Znalec vykonal obhliadku len z verejného priestranstva. Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, čo bolo zrealizované aj v tomto prípade.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Dispozičné riešenie nadzemného podlažia RD predpokladám, že je v súlade je v súlade s pôdorysným náčrtom poskytnutým objednávateľom, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku. Do 1.NP RD je vstup z čelnej strany dvora cez predložené schody betónované na terén s povrchom z cementového poteru. V nadzemnom podlaží podľa podkladov od objednávateľa sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, chodba, 2 x predná izba, komora, kuchyňa s obývacou izbou a kúpeľňa. Porovnanie dispozičného riešenia a vybavenosti RD znalec nevykonal, nakoľko obhliadka RD mu nebola umožnená.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD:

Základy RD sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. nadzemného podlažia RD je murované zo škvarobetónových tvárnic. Priečky na RD tehlové z pálenej tehly. Vnútorné omietky vápenné hladké, štukové. Vonkajšie povrchové úpravy fasády sú z vápennocementovej zdrsnenej omietky. Okná na RD vymenené plastové s izolačným dvojsklom okrem okien v zádverí, kde zostali okná pôvodné drevené s dvojitým zasklením. Strop nad prízemím drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy stien vápenné štukové . Vykurovanie RD lokálne plynovými gamatkami v počte 3 ks. V RD je zriadená kúpeľňa s predpokladaným vybavením plechovou smaltovanou vaňou, umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramického obkladu výšky nad 1,3 m, podlaha z keramickej dlažby. V RD je zriadený rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja el . zásobníkového ohrievača. ELI v 1.NP RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V s rozvádzačom ističovým. Strecha RD je väznicová valbová manzartová s krytinou z pozinkovaného plechu na debnení z dosák. Klampiarske konštrukcie pozinkované žľaby, zvody a záveterné lišty. Interiérové dvere hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere do RD plastové plné s nadsvetlíkom. Podlahy obytných miestnosti v RD drevené vlysové, v ostatných miestnostiach z PVC na betónový poter. Kuchyňa v 1.NP je ku dňu ohodnotenia vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, smaltovaným kuchynským drezom s pákovou zmiešavacou batériou a plynovým sporákom. RD je zrealizovaný v priemernej kvalite v pôvodnom konštrukčnom a materiálovom vyhotovení bez
vykonanej rekonštrukcie. Na RD boli na základe zistenia z verejného priestranstva vymenené okná a vchodové dvere za plastové s izolačným dvojsklom. Technický stav RD je primeraný jeho veku, údržba RD je zanedbaná (strecha so známkami korózie, fasáda zvetralá a čiastočne poškodená). Korózia strešnej krytiny je v ohodnotení zohľadnená percentom poškodenia v rozsahu 20 % a poškodenie povrchovej úpravy fasády je v ohodnotení zohľadnené percentom poškodenia na úrovni 15 %. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, kvality použitých materiálov a
vzhľadom na zanedbaný stav údržby stanovujem životnosť RD odborným odhadom na 98 rokov.
Vzhľadom na skutočnosť, že obhliadka nehnuteľnosti nebola znalcovi umožnená , znalec nezodpovedá,
za prípadné rozdielne skutočnosti v technickom vyhotovení predpokladané v ohodnotení predmetného RD.

zobraziť viac

DRAŽBA

Najnižšie podanie: 14 550 
Variabilný symbol: 7320
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa