Rodinný dom Michalovce

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP072/20
Znalecká hodnota: 152 000 
Popis: Dražba - Rodinný dom súpisné č. 2505 na ulici Zemplínska v meste Michalovce. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 1591 o celkovej výmere 446 m2.
Jedná sa o RD súpisné číslo 2505 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce na parcele č. 1591 v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií mimo centra obce v lokalite s bežným hlukom. Na základe čestného prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti poskytnutého objednávateľom zo dňa 27.3.2013 bol začiatok užívania RD v roku 1975 a nadstavba podkrovia RD bola zrealizovaná v roku 2012. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky je napojená na verejný rozvod ELI , verejný vodovod , na verejný rozvod zemného plynu a na verejnú kanalizáciu.
Dispozičné riešenie:
Podľa predloženého znaleckého posudku a zjednodušených pôdorysov jednotlivých podlaží poskytnutých
objednávateľom sa v RD nachádzajú tieto miestnosti:
- v suteréne RD: kotolňa a schodisko
- v 1.NP sa nachádza: zádverie, chodba, kuchyňa, 3 x izba a kúpeľňa s WC.
- v podkroví predpokladám miestnosti: chodba, 3 x izba, šatník a kúpeľňa s WC čiastočne zrealizované
Vzhľadom na to že znalcovi obhliadka nehnuteľnosti nebola umožnená, technický stav je prebratý z poskytnutého ZP č. 60/2013 vypracovaného znalcom - Ing. Dušanom Posypankom a na základe zistenia znalcom pri obhliadke z verejného priestranstva: Ohodnocovaný RD je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Strecha RD valbová s krytinou Tondach na latovaní. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo tehlové hr. 450mm. Vonkajšia omietka minerálna škrabaná. Sokel RD z lomového kameňa. RD ma zrealizované plastové okná Euro s izolačným dvoj sklom a plastové vstupne dvere. Vnútorné dvere predpokladám biele hladké. Podlahy obytných miestnosti predpokladám laminátové, podlahy príslušenstva, ( na chodbe, kúpeľni, a v kuchyni) z keramickej dlažby. V kúpeľni predpokladám, že sa nachádza keramický obklad stien a štandardne zariadovacie predmety- plastová rohová vaňa a umývadlo. Vodovodné batérie v RD pákové. Vykurovanie RD je zabezpečené ústredné s panelovými radiátormi a kotlom plynovým s prípravou TUV. RD je napojený na verejný rozvod kanalizácie, verejný vodovod, rozvod zemného plynu a na ELI prípojkou 380 V.
Analýza polohy nehnuteľností: RD s .č. 2505 sa nachádza na ul. Zemplínska č. 2505 v kat. území Michalovce, obec Michalovce v zastavanom území obce s prístupom z miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie mimo centra obce. Dopravné spojenie do centra mesta je v dosahu MHD a prímestskou dopravou SAD a ŽSR. Autom do centra mesta (na pešiu zónu) do 10 min. Pracovné možnosti v dosahu dopravy , nezamestnanosť do 15 %. Občianska vybavenosť v blízkosti bytového domu : MŠ, ZŠ , pošta ,banka, športové plochy - ihriská , obchodné centrum , sieť reštaurácií, Lokalita sa zaraďuje do okrajovej časti mesta v jeho severozápadnej časti. Miestna časť nie je zaťažená priemyselnými exhalátmi. V blízkosti bytového domu je prostredie s bežným hlukom minimálnou prašnosťou od dopravy. Na sídlisku sa nachádzajú kompletné inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrická a telekomunikačná sieť.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 21.12.2021 13:00
Miesto dražby: Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice
Obhliadka 1: 29.11.2021 13:15
Obhliadka 2: 14.12.2021 13:15
Najnižšie podanie: 136 800 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 7220
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa