Rodinný dom Šarišský Štiavnik

Prešovský kraj, okres Svidník, mesto Šarišský Štiavnik

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP086/20
Znalecká hodnota: 110 000 
Popis: Dražba - Rodinný dom súpisné č. 73 v obci Šarišský Štiavnik. K domu prislúcha pozemok parcelné č. 193 o výmere 585 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Rodinný dom sa nachádza na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Šarišský Štiavnik, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií v okrajovej časti obce v tichej lokalite - slepá ulica. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejný rozvod ELI, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Vodovod napojený zo studne.
V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti: kotolňa v zadnej časti RD, práčovňa, kuchyňa, 2 x izba, kúpeľňa, WC, predsieň, zádverie, garáž a schodisko do podkrovia.
V 2.NP RD sú umiestnené nasledovné miestnosti: 5 x izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom, WC, chodba, loggia a schodisko do podkrovia.
Základy RD sú betónové s izoláciou proti vode. Murivo nadzemných podlaží (1.NP a podkrovie) z pálených tehál hr. nad 50 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej omietky na zateplení polystyrénom hr. 70mm. Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Stropy nad 1. a 2. NP sú žb. monolitické s rovným podhľadom, strop nad podkrovím drevený trámový s viditeľnými trámami. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sadrové. Rozvod studenej vody v RD je riešený z vlastnej studne rozvodom z oceľového potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V, v 2.NP RD rozvody ELI 220 V.
Strecha RD je sedlová s krytinou z hliníkového plechu zn. RANILLA s klampiarskymi konštrukciami z medeného plechu žľaby, zvody, záveterné lišty. Parapety z medeného plechu. Na základe obhliadky z verejného priestranstva všetky výplne otvorov (okná a dvere) boli podľa zistenia znalcom pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením doplnené vnútornými hliníkovými žalúziami. Interiérové dvere v RD plné a presklené rámové s výplňou z mäkkého dreva. Podlahy obytných miestnosti v RD prevažne veľkoplošné plávajúce. Podlahy príslušenstva v 1 a 2. NP keramické dlažby. Vykurovanie v RD ústredné s panelovými oceľovými radiátormi s plynovým kotlom ÚVK , kotlom na tuhé palivo a zásobníkovým el. ohrievačom TÚV v kombinácií s kotlom ÚVK umiestnenými v kotolni v 1.NP RD. Schody medzi jednotlivými podlažiami RD monolitické železobetónové s povrchom z tvrdého dreva. Kúpeľne, kuchyňa a ostatné vybavenie jednotlivých podlaží RD boli ohodnotené podľa podkladov od objednávateľa (ZP č. 69/2012 vykonaného znalcom Ing. Michal Kostík). Stavba RD je murovaná z tehál Porotherm, prvky dlhodobej životnosti sú dobre udržiavané. Technický stav ohodnocovaného RD a jeho údržba podľa podkladov od objednávateľa a podľa obhliadky z verejného priestranstva je ku dňu obhliadky dobrá primeraná veku RD zodpovedajúca použitým materiálom a stave údržby. Hlavné nosné konštrukcie bez statických porúch a bez porušenia. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby stanovujem životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov. Podrobný technický popis jednotlivých podlaží oceňovaného RD je uvedený v bodovacej tabuľke samotného ocenenia podľa dostupných podkladov od objednávateľa.

zobraziť viac

DRAŽBA

Najnižšie podanie: 82 500 
Variabilný symbol: 8620
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa