Rodinný dom Tekolďany

Trnavský kraj, okres Hlohovec, mesto Tekolďany

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP077/20
Popis:

Dražba rodinný dom Tekoľďany
Popis stavby:

Umiestnenie stavby:
Rodinný dom s. č. 5 sa nachádza v zastavanom území obce Tekolďany na hlavnej ulici. Rodinný dom je prízemný, murovaný, čiastočne podpivničený, bez obytného podkrovia. Postavený je do tvaru L a podľa potvrdenie Obce Tekolďany bol pôvodne daný do užívania v roku 1900, prestavaný v roku 1948 a 1965.

Dispozičné riešenie:
Suterén : jeden pivničný priestor
Prízemie : predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, zadný vstup, špajza a päť obytných miestností

Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - cementový poter
- Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové

Komora a sklad
Stavba murovaného skladu a komory je postavená na parc.č.7 ako pokračovanie RD. Základy objektu sú z monolitického betónu bez podmurovky. Stenové konštrukcie sú vyhotovené z plnej pálenej tehly v hrúbke do 300 mm, zadná obvodová stena je dierovaných tehál do hrúbky 300 mm. Stavba má oceľové jednoduché okno a vnútorný priestor je prístupný cez oceľové dvojkrídlové vráta. Strop nad prízemím je vo forme dreveného trámového stropu bez rovného podhľadu. Strecha je sedlová hambálková s vrchnou krytinou z AZC šablón. Fasáda je z hladkej omietky, vnútorné povrchy sú prevažne bez úpravy. Podlaha objektu je z betónovej mazaniny. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu vo forme zľabov a zvodov.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 7720
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa