Rodinný dom Zemplínska Teplica

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Zemplínska Teplica

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP049/22
Znalecká hodnota: 75 400 
Popis: Dražba - rodinný dom súpisné č. 200 a samostatne stojaca garáž súpisné č. 200 na ulici Okružná v obci Zemplínska Teplica. Predmetom dražby sú tiež pozemky o celkovej výmere 1626 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Rodinný dom súpisné č. 200
Jedná sa samostatne stojaci RD súpisné číslo 200, na parc. č. 47/3 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v obci Zemplínska Teplica, kat. územie Zemplínska Teplica, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií ul. Okružná mimo centra obce vo vzdialenosti od centra obce cca. 200 m v lokalite s bežným hlukom. Nehnuteľnosť je napojená na verejný rozvod ELI, zemného plynu, verejnú kanalizáciu a na verejný vodovod. Hlavný vstup do nadzemného podlažia rodinného domu je situovaný zo zadnej časti dvora. Vstup do suterénu RD je riešený z bočnej zadnej časti dvora.
Dispozičné riešenie 1.NP RD je nasledovné: vstup (zádverie), 2x chodba, šatník, predná izba, ďalšie dve izby, 2x kúpeľňa s WC, kuchyňa a špajza. V suteréne samostatne prístupnom z vonkajšej časti dvora sa nachádza jedna pivnica.
Podzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu, Vodorovné nosné konštrukcie, stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, Schodisko - cementový poter, Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie, elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná.
Nadzemné podlažie: Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy . väznicové valbové; krytiny strechy na krove - azbesto cementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m;. Kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) plávajúce a palubovky (drevené, laminátové) a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); odsávač pár; drezové umývadlo nerezové; kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc) Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbesto cementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Technický stav ohodnocovaného RD a jeho údržbu znalec uvažuje na priemernej úrovni v priemernom stave zodpovedajúcom jeho veku.
Garáž súpisné č. 200
Jedná sa o murovanú garáž umiestnenú vedľa RD na p. č. 47/4. Technické riešenie: Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - brizolit, minerálna omietka. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - hrubé betónové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 15.12.2022 10:00
Miesto dražby: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, učebna č.114, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Obhliadka 1: 28.11.2022 10:00
Obhliadka 2: 8.12.2022 10:00
Najnižšie podanie: 75 400 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 4922
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa