Call Centrum

Naša spoločnosť má tím vyškolených a profesionálnych operátorov, ktorí sú špecialisti na vymáhanie pohľadávok, komunikáciu s dlžníkmi a telemarketingové služby. Vlastná ústredňa call centra, ktorá sa neustále inovuje a modernizuje nám dáva náskok pred konkurenciou.

Výhody zdieľania kapacít call centra:

  • stabilný tím vyškolených operátorov,
  • úspora nákladov na mzdy zamestnancov,
  • dokážeme za deň vykonať niekoľko tisíc hovorov (predictive dialer),
  • minimum spadnutých hovorov (abandoned calls),
  • príprava analýz, reportov, odporúčaní,
  • percentuálny nárast včasne uhradených faktúr,
  • zvýšenie povedomia o Vašej spoločnosti,
   možnosť využitia SMS kampane.

Právne upozornenie

Aké sú práva veriteľa pri vymáhaní pohľadávok?

Aké sú možné právne postihy a následky pri neplnení zmluvných záväzkov?

Kontaktujet nás!