Výkon záložného práva prostredníctvom
DOBROVOĽNÝCH DRAŽIEB

Portfólio našich služieb taktiež zahŕňa výkon záložného práva prostredníctvom dobrovoľných dražieb. Poskytujeme kompletný servis s organizáciou dobrovoľných dražieb od oznámenia o začatí výkonu záložného práva až po uspokojenie pohľadávky veriteľa. Tím skúsených dražobníkov vykonávajúcich dobrovoľné dražby, viac ako 15 rokov vám garantuje profesionalitu a odbornosť.

Výhody dobrovoľných dražieb:

  • najbezpečnejšie nadobudnutie nehnuteľnosti,
  • garancia účasti notára priamo na dražbe,
  • garancia nadobudnutia nehnuteľnosti nezaťaženej záložnými právami,
  • bezproblémový prechod nehnuteľnosti zápisom do katastra prostredníctvom záznamu,
  • všetko bez poplatkov, bez kolkov, bez rizika, bez zbytočného overovania podpisov u notára,
   vlastníkom sa stávate príklepom na dražbe,
  • pre navrhovateľa – minimálne náklady vymoženia pohľadávky zabezpečenej záložným právom.

Právne upozornenie

Aké sú práva veriteľa pri vymáhaní pohľadávok?

Aké sú možné právne postihy a následky pri neplnení zmluvných záväzkov?

Kontaktuje nás!