Skrývať sa pred bankou je drahšie

Ak máte krátkodobé problémy, požiadajte o dočasný odklad splátok.

Ozvite sa, keď nemáte na splátku, radia zhodne všetky banky. Ak nezvládate platiť svoje dlhy, neoplatí sa mlčať alebo sa zatajovať. V konečnom dôsledku vás to bude stáť viac peňazí aj nepríjemností spojených s prípadným ďalším čerpaním úveru.

 

Ako sa vyhnúť problémom a neprísť o bývanie

  • v dobrých časoch si odkladajte 10 – 15 percent mesačného príjmu
  • udržujte si rezervu minimálne troch mesačných platov
  • kontaktujte banku
  • požiadajte o zníženie alebo odklad splátok
  • rátajte so sankčnými úrokmi a poplatkami za zmenu zmluvných podmienok
    požiadajte o pomoc rodinu
  • nevyužívajte kreditné karty, kontokorenty ani rýchle pôžičky
  • nerušte životné ani doplnkové dôchodkové sporenie

Žiadosti pribúdajú

Banky hlásia zvýšené počty záujemcov o odklad splátky alebo reštrukturalizáciu dlhu. Mierne stúpol aj počet neplatičov a banky majú v tomto roku za sebou aj niekoľko dobrovoľných dražieb. Ak nechcete skončiť medzi nimi, v prvom rade sa poraďte s tým, komu dlhujete. „Základom úspechu riešenia takýchto problémov je dostatočná a včasná komunikácia zo strany klienta, to znamená oznámiť banke svoju neschopnosť splácať splátku ešte pred samotným dátumom splatnosti splátky,“ upozorňujú odborníci z UniCredit Bank. Práve omeškanie platby totiž zvyšuje náklady – sankčné úroky a poplatky za upomienky.

Ak sa v banke nezastavíte, tá sa s vami bude kontaktovať už po omeškaní prvej splátky. „A to formou upomienky do piatich pracovných dní od dátumu splatnosti splátky,“ poznamenáva UniCredit.

 

Znížte alebo odložte splátku

Banky ponúkajú niekoľko možností, ako neprísť o bývanie. Na preklenutie krátkodobých a odôvodnených finančných problémov je podľa nich najvhodnejšie dočasne odložiť niekoľko splátok. Klient teda zachová pôvodnú splatnosť úveru a po úprave dočasných problémov sa zvyšné splátky zvýšia. Neznamená to však vždy, že banke neplatí počas odkladu vôbec nič. Spláca jej iba úroky z dlhu, odloženú má splatnosť istiny.

„Ďalšou možnosťou je zníženie splátky najdlhšie počas šiestich mesiacov,“ ozrejmuje hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer. Takúto možnosť si môže klient uplatniť len raz počas splácania úveru. Podľa skúseností sporiteľne práve preto klienti nakoniec prehodnotia túto možnosť a odstúpia od svojej žiadosti s tým, že ich momentálna situácia nie je až taká vážna.

Ak využijete zníženie splátky, banka jej novú výšku prispôsobí vašim aktuálnym možnostiam a životnej situácii. Finančníci odporúčajú, aby dočasne nižšia splátka neklesla pod 30 percent pôvodnej hodnoty. „Pretrvá tak návyk splácať úver aj pocit zodpovednosti. Oveľa ľahšie sa potom klient dostane opäť do normálneho režimu,“ vysvetľuje Frimmer.

 

Predĺžte splatnosť

Ak vidíte, že finančné problémy do pár mesiacov nevyriešite, požiadajte o predĺženie splatnosti úveru. Mesačná splátka sa vám tak zníži trvale. Ide to však len v prípade, že ste už na začiatku nesiahli po najdlhšej ponúkanej dobe splatnosti. Nevýhodou je, že úver viac preplatíte. „Celkové náklady klienta sa zvýšia o úroky, ktoré spláca počas predĺženého obdobia splácania a o poplatky vyplývajúce zo zmeny zmluvných podmienok,“ hovoria odborníci z UniCredit.

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok platíte aj v prípade odloženia alebo dočasného zníženia splátok. Ak ide o spotrebiteľský úver, poplatok sa hýbe v desiatkach eur, ak ide o hypoúver, poplatok je okolo 150 eur.

 

zdroj Hospodárske noviny