Mandátne
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Sme expertom na mandátne vymáhanie pohľadávok, ktoré ponúka Vašej spoločnosti chytré a efektívne riešenie problémov s dlžníkmi. Rozumieme vášmu podnikaniu a poznáme vašich dlžníkov, šetríme váš čas pre vaše podnikanie a robíme ho efektívnejším.

 Výhody mandátnej správy:

  • individuálny a profesionálny prístup,
  • všeobecná zásada zmluvnej voľnosti vzájomnou dohodou obsahu svojho záväzku,
  • potrebné know-how, skúsenosti s komunikáciou s dlžníkmi,
  • odplata za správu pohľadávok iba za úspešné vymoženie pohľadávky,
  • mimosúdne a bez poplatkové riešenie,
  • zlepšuje cash flow Vašej spoločnosti.

Právne upozornenie

Aké sú práva veriteľa pri vymáhaní pohľadávok?

Aké sú možné právne postihy a následky pri neplnení zmluvných záväzkov?

Kontaktuje nás!