Chcete sa stať členmi nášho tímu a máte záujem na sebe pracovať?

  • Náš tím je zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorým poskytujeme okrem iného možnosť odborného a osobného rastu, množstvo odbornej literatúry, účasti na školeniach, konferenciách a kvalitný sociálny program.
  • Radi medzi sebou privítame kreatívnych ľudí, ktorých motivuje úspech v práci. Nájdete u nás, perspektívne zamestnanie v stabilnej spoločnosti s možnosťou odborného rastu, motivujúcim finančným ohodnotením zodpovedajúcim dosiahnutým pracovným výsledkom.
  • Ak Vaše schopnosti a vedomosti zodpovedajú požiadavkám uvedeným v ponuke voľných pracovných pozícií, tešíme sa na Váš štruktúrovaný životopis spolu s vyjadrením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle Zákona. č. 428/2002 Zb. na našej e-mailovej adrese: office@platitsaoplati.sk, prípadne telefonicky na telefónnom čísle 02/32202714

Náš tím plánujeme rozšíriť o šikovných ľudí pre nasledujúce pracovné pozície:

OFFICE MANAGER

Miesto práce: Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• zodpovedá za plynulé plnenie pracovného programu vedenia spoločnosti,
• administratívna a organizačná podpora vedenia spoločnosti,
• preberanie a prepájanie telefónnych hovorov,
• odosielanie, prijímanie, triedenie a registrácia pošty,
• odosielanie a prijímanie faxov a e-mailov, vrátane ich registrácie,
• príprava dokumentov na podpis do podpisovej knihy, doručenie rozdelenej
pošty vecne zodpovedným pracovníkom,
• písanie listov a textov, ich úpravu a tlač,
• príprava zápisníc z porád,
• vedenie kartoték, vizitkárov, zoznamov obchodných partnerov, atď.,
• vedenie a aktualizácia indexu zakladania dokumentácie,
• vedenie evidencie využitia služobných motorových vozidiel,
• plynulé dopĺňanie kancelárskych potrieb v rámci sekretariátu vedenia, ako
aj ostatných útvarov, predkladanie návrhov na ich doplnenie
a evidencia výdaja kancelárskych potrieb,
• zabezpečovanie občerstvenia návštev a odpratávanie použitého riadu,
udržiavanie inventára a predkladanie návrhov na doplnenie inventára,
• zabezpečovanie nákupu reprezentačných predmetov, vedenie ich evidencie
a predkladanie návrhov na doplnenie,
• v spolupráci so správou budovy zabezpečuje opravy resp. drobné stavebné
úpravy inventára resp. zariadení budovy,
• zabezpečenie servisných opráv hnuteľného majetku,
• zabezpečuje činnosť archívu spoločnosti v súlade s internou smernicou
a príslušnými právnymi predpismi,
• zabezpečuje iné úlohy na základe pokynov generálneho riaditeľa,
alebo konateľov spoločnosti.

Požadované vzdelanie:
• stredoškolské s maturitou,
• nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
• vysokoškolské I. stupňa,
• vysokoškolské II. stupňa.

Znalosti:
• Microsoft Excel – pokročilý,
• Microsoft Word – pokročilý,
• Microsoft Windows – pokročilý.

Vodičský preukaz:
• B

Požadovaná prax:
• pozícia je vhodná pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• aktívny vodič, komunikatívnosť, flexibilita, prax v administratíve výhodou