Byt Fiľakovo

Banskobystrický kraj, okres Lučenec, mesto Fiľakovo

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP074/20
Znalecká hodnota: 28 000 
Popis:

Byt č. 20, ul. Farská lúka 84, k.ú. Fiľakovo:
POPIS
Oceňovaný byt č. 20 sa nachádza na 2 . poschodí v radovom bytovom dome s .č. 1633, vchod 84, na parcele č. 2943/4, ktorý má prízemie a 8 nadzemných podlaží. V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, miestnosť pre kočíky, bicykle a pivnice. V nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú trojizbové byty. Hlavný vstup do bytového domu z juhovýchodnej strany z úrovne chodníka.
Vstup do ohodnocovaného bytu nebol vlastníkom bytu znalcovi umožnený. Vlastník nehnuteľnosti napriek riadnej výzve v zmysle § 12 ods. 1 zákona 527/2002 Z.z. obhliadku znalcovi neumožnil. Obhliadku nehnuteľnosti som vykonal len z verejného priestranstva. Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, čo bolo zrealizované aj v tomto prípade.

Dispozičné riešenie:

Bytový dom je postavený na ulici Farská lúka č. 84, v obci Fiľakovo, okres Lučenec. Bytový dom má prízemie a ďalšie osem nadzemné podlažia. Prízemie je prístupné cez zádverie z úrovne terénu, nachádzajú sa v ňom spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň, pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Od hlavného vchodu sú na 2. až 9. NP umiestnené po dva trojizbové byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Bytový dom má 6 samostatné vchody. V každom vchode sú na každom nadzemnom podlaží(2-9.NP)umiestnené dva byty.

Technické riešenie bytového domu:
Objekt patrí do skupiny JKSO 803 32 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými panelovými
sústavami. Konštrukčný systém je stenový panelový, strecha plochá jednoplášťová, krytina v rekonštruovaná Fatrafol. Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne v sídlisku v 1.NP. Príprava TÚV z vlastnej plynovej kotolne umiestnené v 1.NP bytového domu.

Stavebno - technický popis bytu:

Byt č. 20 nachádzajúci sa na 2 poschodí bytového domu podľa pôdorysu poskytnutého  
predpokladám, že pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, zádverie, kúpeľňa, WC a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu.K vybavenosti bytu patrí aj loggia prístupná z jednej izby bytu orientovaná na juhovýchodnú svetovú stranu. Byt predpokladám že je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Dvere vnútorné hladké na báze dreva plné a presklené otváracie do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu vymenené za protipožiarne. Steny bytu s povrchom stierkami a maľbami v izbách a v kuchyni. Bytové jadro predpokladám pôvodné umakartové s dvierkami umiestnenými vo WC za WC misou na
čelnej stene. Kúpeľňu bytu predpokladám pôvodnú so stien umakartových vybavená zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou, umývadlom a automatickou práčkou. Vodovodné batérie pákové (do umývadla a kuchyne) a do vane batéria páková so sprchou. Povrchové úpravy stien kúpeľne z umývateľného umakartu, podlaha kúpeľne z PV . Dvere do kúpeľne a WC bytu hladké na báze dreva plné do kovovej zárubne. Dvere do izieb bytu hladké na báze dreva plné a presklenné do kovových zárubni. WC v byte samostatné s WC misou kombi bez umývadla. Povrchové úpravy stien WC umakartové. Podlaha vo WC z PVC na cementový poter. Kuchyňu v oceňovanom byte predpokladám pôvodnú s kuchynskou linkou na báze dreva, sporák plynový s plynovou rúrou a digestorom. Drez nerezový s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha v kuchyni z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou z keramického obkladu. Podlaha v obytných miestnostiach a v zádverí z PVC. Podlaha v loggií cementový poter. Okná v byte boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Z dôvodu neumožnenia obhliadky znalec neberie zodpovednosť za prípadné rozdielne odhady vybavenosti a prípadnej rekonštrukcie ohodnocovaného bytu.

Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie, a to: poštová schránka, zvonček, všetka jeho vnútorná inštalácia / potrubné rozvody vody, kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, telefónu, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7247/696481.

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, obvodové steny , chodby, priečelia, vchody, schodiská, výťah osobný, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, vodorovné izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: výťahy, práčovne, kočikárne, sušiarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Stavebné úpravy bytového domu: Bytový dom bol v roku 2020 rekonštruovaný s nasledovnými prácami : fasáda bytového domu zateplená s novým oplechovaním atiky, s parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky - vstupné vchodové dvere od zádveria predné a zadné do chodby vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom - okná do schodišťového priestoru vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom - rekonštrukcia strešnej krytiny
Pred vstupom do bytového domu z juhovýchodnej strany je umiestnený prístupový chodník s asfaltovou povrchovou úpravou a parkovisko s priečnym staním popri miestnej komunikácií. Severozápadne od bytového domu sa nachádza zatrávnená plocha. V blízkosti bytového domu sa nachádza základná a materská škola, nákupné stredisko COOP Jednota. Od bytového domu do centra mesta cca. 500m, peši do 10 min. Technický stav a stav údržby bytového domu je ku dňu obhliadky je na dobrej úrovni,
stav údržby ohodnocovaného bytu ku dňu obhliadky predpokladám priemerný. Životnosť bytového domu a bytu vzhľadom na použité materiály , úroveň údržby a obnovu bytového domu stanovujem odborným odhadom na 95 rokov.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 1.6.2021 10:45
Miesto dražby: Kongresová Sála I. DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand, Švermova 32,974 04 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Obhliadka 1: 14.5.2021 11:00
Obhliadka 2: 28.5.2021 11:00
Najnižšie podanie: 28 000 
Dražobná zábezpeka: 5 000 
Variabilný symbol: 7420
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Bela Dominika
Telefón: 0911 833 869
E-mail: bela@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa