Byt Michalovce

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP067/21
Znalecká hodnota: 64 700 
Popis:

Obhliadku nehnuteľnosti znalec vykonal z verejného priestranstva a zo spoločných priestorov .
Vstup do ohodnocovaného bytu nebol znalcovi umožnený , nakoľko vlastník nehnuteľnosti sa
obhliadky nezúčastnil a obhliadku ohodnocovanej nehnuteľnosti neumožnil. Vlastník nehnuteľnosti napriek riadnej výzve v zmysle § 12 ods. 1 zákona 527/2002 Z.z. obhliadku
nehnuteľnosti neumožnil . Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách : ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.
Z dôvodu neumožnenia obhliadky znalec neberie zodpovednosť za prípadné rozdielne odhady
vybavenosti a prípadnej rekonštrukcie ohodnocovaného bytu . Pri ohodnotení bytu na základe predložených podkladov ( ZP č. 347/2017 vypracovaný znalcom Ing. Anna Kudráčová) znalec predpokladá prevedenú rekonštrukciu bytu v roku 2009 v štandardnom
prevedení s vymenenými výplňami otvorov ( okná a balkónové dvere ) .
Stavebno - technický popis bytu:
Byt č. 12 nachádzajúci sa na 3. poschodí , vchod č. A1 bytového domu s.č. 1320 pozostáva z troch
obytných miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: chodba, kuchyňa , sprcha, WC a
pivnica umiestnená v suteréne bytového domu .
Súčasťou bytu je aj loggia orientovaný do ulice na severozápadnú svetovú stranu prístupná z jednej izby
bytu . Vypočítaná podlahová plocha bytu je 70,49 m2 a loggia 3,58 m2. Ohodnocovaný byt znalec predpokladá s bežným štandardom vybavenia s hygienickým vybavením a kuchyňou rekonštruovanou v roku 2009 . Povrchové úpravy stien a podláh obytných miestností a príslušenstva bytu znalec predpokladá po rekonštrukcií v roku 2009 . Dvere vnútorné v byte hladké na báze dreva plné a presklené otváracie do kovových zárubní zrealizované vroku 2009 . V ohodnocovanom byte sú vymenené okná a balkónové dvere v roku 2009 za plastové EURO , čo bolo zistené z podkladov od objednávateľa a z obhliadky bytového domu z verejného priestranstva . Podlahy obytných miestnosti v byte plávajúce laminátové rekonštruované v roku 2009 , podlahy príslušenstva z keramickej dlažby rekonštruované v roku 2009 V sprche bytu je osadená sprcha a umývadlo a vo WC bytu je osadená WC mísa kombi . Povrchové úpravy stien v sprche bytu z keramických obkladov do výšky stropu. Kuchyňa bytu rekonštruovaná v roku 2009 vybavená štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva s
nerezovým drezom , sporákom plynovým s elektrickou rúrou.
Spoločnými časťami bytového domu sú:
základy domu, obvodové steny , chodby, priečelia, vchody, schodiská, strecha, vodorovné a zvislé nosné
konštrukcie, vodorovné izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú:
kočikárne, sušiarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, tepelné, kanalizačné,
elektrické, telefónne a plynové prípojky.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 28.1.2022 10:00
Miesto dražby: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, učebna č.114, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Obhliadka 1: 7.1.2022 10:00
Obhliadka 2: 27.1.2022 10:00
Najnižšie podanie: 64 700 
Dražobná zábezpeka: 10 000 
Variabilný symbol: 6721
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa