Byt Senica

Trnavský kraj, okres Senica, mesto Senica

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP020/23
Znalecká hodnota: 36 700 
Popis: Dražba - Garsónka č. 4, 2.p.,na ulici L. Novomeského 1214/72, v meste Senica.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Popis bytu :
Byt č. 4 na 2.poschodí, dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti s kuchynským kútom a príslušenstva bytu, ktorým je chodba, kúpeľňa, samostatné WC a pivnica nachádzajúca sa na 1.NP bytového domu o výmere 1,40m2. Nenachádza sa tu balkón ani loggia. Byt v pôvodnom stave, hygienické jadro montované v kúpeľni na WC nie je keramický obklad ani dlažba. Podlahy v celom byte z PVC, povrchová úprava stien vápenno cementová omietka s náterom. Byt je vybavený samostatným meračom elektriny, plynu a vody. Batérie obyčajné. Vypočítaná podlahová plocha 24,68 m2.

Spoločnými časťami domu určené na spoločné užívanie sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, haly, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie
Spoločnými zariadeniami domu určené na spoločné užívanie sú : ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a teplovodné prípojky aj keď sú mimo bytového domu, studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody vrátane  rozvodov.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 2023
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM

    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa