Podnikateľský objekt Bratislava-Ružinov

Bratislavský kraj, okres Bratislava II, mesto Bratislava-Ružinov

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: P-V, k.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP046/23
Znalecká hodnota: 97 100 
Popis: Dražba - Prevádzková budova - viecha - súp.č. 15845, Miletičová ul., k.ú. Nivy, Bratislava II.
Popis stavby:
Nehnuteľnosť sa nachádza v areáli trhoviska na ulici Miletičova, v mestskej časti Bratislava - Ružinov, v k.ú. Nivy, postavenom na pozemku parc.č. 10568/38, pôvodne využívaný pre účely podnikania v oblasti služieb a stravovania. Prevádzková budova - viecha, daná do užívania v roku 1983 a v roku 2012 bola prevedená rekonštrukcia, modernizácia objektu. V čaše šetrenia sa objekt nevyužíval z dôvodu, vydaného Rozhodnutia Okresným súdom Bratislava II., na odstránenie objektu. Ide objekt s 1.NP bez podpivničenia, obdĺžnikového tvaru, zastrešený sedlovou strechou, s terasami so S-Z strany a z J-V strany.

Dispozičné riešenie: - kuchyňa, jedáleň, WC muži, WC ženy, dva sklady, dve chodby, bar a výdaj, zázemie kuchyne, denná a fajčiarska miestnosť.
Z konštrukčného hľadiska ide o objekt založený na základových pásoch s prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti po celej ploche objektu. Nivelita úrovne podlahy je rovná s nivelitou podmurovky vo výške približne 50 cm nad okolitým terénom. Obvodové steny objektu sú vybudované z drevotrieskových panelov 120/240 cm s povrchovou úpravou sololitom. Deliace konštrukcie sú po rekonštrukcii čiastočne murované z tehál resp. z tvárnic, ale prevažne sú pôvodné a vyhotovené z drevotrieskových panelov. Nosná konštrukcia sedlovej strechy je vyhotovená z drevených klincovaných väzníkov, zastrešenie sedlovou strechou s krytinou z vlnitého plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.
Okná sú vyhotovené z drevenej systémovej konštrukcie, zdvojené a opatrené vonkajšími bezpečnostnými mrežami. Dvere sú pôvodné, vyhotovené z drevenej konštrukcie, osadené do drevených resp. oceľových zárubní, vstupné dvere z terasi dvojkrídlové plastové bezpečnostné. Povrchové úpravy vnútorných stien sú realizované podľa účelu jednotlivých miestností v kombinácii smrekolitu, dreveného a keramického obkladu, hladkých omietok. Vonkajšie úpravy sú zo vstupnej strany od terasy realizované z dreveného obkladu, ostatné časti fasády sú opatrené striekanou omietkou na báze umelých látok. Podlahy v objekte sú realizované prevažne s povrchovou úpravou z terazzových, keramických dlaždíc a betónové hladké. Vnútorné obklady stien sú realizované v hygienických a kuchynských priestoroch objektu. Hygienické miestnosti sú vybavené sanitárnymi zariaďovacími predmetmi bežného štandardu, ktoré sú realizované v súlade s ich zakreslením v pôdoryse objektu. Kuchynská linka a barový pult sú vyhotovené z nerezu a vybavené zabudovanými spotrebičmi bežného štandardu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.
V roku 2012 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia objektu, v rámci ktorej bolo vybudované kompletné hygienické zázemie spolu s kuchynskou časťou a vybavením, nové rozvody inžinierskych sietí (elektriny, vody, kanalizácie a plynu, plynový kotol a ohrievač TÚV), nové podhľady s osvetlením, nové vnútorné obloženie obvodových stien.
Vykurovanie objektu je individuálne a teplovodné, v jednotlivých vykurovaných miestnostiach sú osadené panelové resp. rebrové vykurovacie telesá. Zdrojom tepla je kondenzačný plynový kotol v kombinácii s elektrický zásobníkový ohrievač teplej užitkovej vody. Rozvody inžinierskych sietí elektriny, plynu, vody a kanalizácie sú napojené na miestne rozvody. Kanalizačný odpad z kuchynskej časti má inštalovaný lapač tukov. Dažďové vody zo strechy objektu sú odvedené na okolitý terén. Celkovo sa jedná o využívaný a čiastočne rekonštruovaný objekt, ktorého technický stav si vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu.

zobraziť viac

DRAŽBA

Najnižšie podanie: 49 500 
Variabilný symbol: 4623
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 9821 1051
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM

    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa