Pozemok Dolné Srnie

Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, mesto Dolné Srnie

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP005/24
Popis: Dražba - orná pôda, v obci Dolné Srnie.
Pozemok p.č.5111 sa nachádza v katastrálnom území Dolné Srnie mimo zastavaného územia. Pozemok je vedený na LV č. 1553 ako orná pôda, je prístupný z poľnej cesty cez okolité pozemky. Pozemok je rovinatý, nachádza sa v láne orenej pôdy. Pôda je veľmi produkčná - 4. skupina kvality pôdy podľa kódu BPEJ. Obec Dolné Srnie vo svojej územnoplánovacej informácie č. Sú 14/001/2024 zo dňa 23.02.2024 uvádza, že uvedená parcela na sanchádza v časti „Prostredné lazy " a je podľa platného územného plánu obce určená na poľnohospodárske využitie.

zobraziť viac

DRAŽBA

Variabilný symbol: 524
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM

    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa