Rodinný dom Ilava

Trenčiansky kraj, okres Ilava, mesto Ilava

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP051/23
Znalecká hodnota: 453 000 
Popis: Dražba - Rodinný dom súpisné č. 326 v meste Ilava katastrálne územie Klobušice. Predmetom dražby sú tiež pozemky parcelné č. 119, parcelné č. 120, parcelné č. 121/1, parcelné č. 121/2 o celkovej výmere 1 585 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Rodinný dom je situovaný v obytnej zóne samostatne stojacich rodinných domov v llave, v mestskej časti Klobušice. Rodinný dom má tri nadzemné podlažia, z toho je tretie podlažie podkrovné. Rodinný dom je vhodný pre bývanie dve rodiny. Rodinný dom má sedlovú strechu s väznicami, s krytinou asfaltový šindeľ, vykurovanie domu je ústredné teplovodné, s kotlom na zemný plyn. Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektrickej energie, plynu, odkanalizovanie je do verejnej kanalizácie, dom má aj žumpu, do ktorej bol dom odkanalizovaný pred realizáciou verejnej kanalizácie v tejto časti mesta. Rodinný dom má naviac vlastný zdroj vody studňu, vŕtanú. Prístup do domu je priamo z verejnej komunikácie z ulice Pluhovej. Pôvodne bol dom stavaný ako penzión, neskôr zmenou stavby pred dokončením bol zmenený jej účel na rodinný dom. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2001, na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia.
Dispozičné riešenie: Vstup do domu je z čelnej strany a vstup do domu je možný aj z druhej bytovej jednotky v ľavej časti domu. Cez vstupné závetrie sa vchádza do domu do zádveria a chodbovej časti, kde po ľavej strane kuchyňa s obývacou izbou, halou s krbom, ďalej je možný prechod do druhej bytovej jednotky a dvoch kúpeľní, po pravej strane je práčovňa, sušiareň, schodiskový priestor a kotolňa. Vstup do druhého nadzemného podlažia je z jednoramenného podlažia kde sú situované štyri izby, tri kúpeľne, dva  šatníky a točité schodište do podkrovia, kde oproti je kuchyňa s komorou.

zobraziť viac

DRAŽBA

Najnižšie podanie: 226 500 
Variabilný symbol: 5123
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 7245 4909
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Schmidt Jozef
Telefón: 0903 404 713
E-mail: schmidt@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM

    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa