Rodinný dom Kráľovský Chlmec

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Kráľovský Chlmec

Nehnuteľnosť

Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Dražobník: HeyPay s.r.o.
Naša značka: HP005/23
Znalecká hodnota: 266 000 
Popis: Dražba - Vínny domček súpisné č. 2598, dielňa súpisné č. 2598, hospodárska budova súpisné č. 2598, sklad súpisné č. 2598, garáž súpisné č. 2598, iná stavba súpisné č. 2598, podzemná pivnica č.1 bez súp. č. a  vstupný portál bez súp. č. v meste  Kráľovský Chlmec. Pozemky parcelné č. 13916/1, 13916/2, 13916/3, 13916/4, 13916/5, 13916/6, 13916/7, 13916/8, 13916/9, 13916/10, 13916/11, 13916/12, 13916/13, 13916/14, 13916/15, 13916/16, 13917/2 a 13917/3 o celkovej výmere 8464 m2.
Rodinný dom: vínny domček  s.č. 2598
leží na pozemku parcelné č. 13916/7. Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený vinný domček súpisné číslo 2598 umiestnený na parc.č.13916/7 jednopodlažný s obytným podkrovím , nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku mimo zastavaného územia obce v rekreačnej lokalite obce Kráľovský Chlmec, kat.územie Kráľovský Chlmec s prístupom po nespevnenej poľnej neudržiavanej komunikácií na okraji obce v jej juhozápadnej časti.Na základe čestného prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti , ktoré tvorí prílohu ZP bol začiatok užívania vinného domčeka v roku 1975 . V roku 2005 bola na vinnom domčeku zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia interiéru.
Garáž s.č. 2598 leží na pozemku parcelné č. 13916/12. Na základe čestného prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti , ktoré tvorí prílohu ZP bol začiatok užívania garáže v roku 1975. V roku 2005 bola na garáží zrealizovaná celková rekonštrukcia. Jedná sa o jednu miestnosť prístupnú cez garážové vráta využívanú pre garážovanie osobného auta a ako sklad.
Dielňa s.č. 2598 leží na pozemku parcelné č. 13916/8. Drobná stavba - dielňa a úpravovňa vody s.č. 2598 je murovaná jednopodlažná stavba umiestnená na parcele č. 13916/8. Na základe čestného prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti , ktoré tvorí prílohu ZP bol začiatok užívania drobnej stavby - dielne v roku 1975 . V roku 2005 bola zrealizovaná celková rekonštrukcia. Drobná stavba pozostáva z dvoch miestností príručnej dielne s WC, umývadlom a sprchou a z druhej miestnosti.
Hospodárska budova s.č. 2598 leží na pozemku parcelné č. 13916/9. Jednopodlažná stavba prevažne drevenej konštrukcie. Drobná stavba pozostáva z dvoch samostatne prístupných miestnosti - skladov.
Sklad s.č. 2598 leží na pozemku parcelné č. 13916/10. Na základe čestného prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti , ktoré tvorí prílohu ZP bol začiatok užívania drobnej stavby - skladu vybudovaná v roku 1975 . V roku 2005 bola zrealizovaná rekonštrukcia strešnej krytiny a opláštenia z vlnitej krytiny Onduline. Drobná stavba pozostáva z dvoch samostatne prístupných miestnosti - skladov.
Iná budova s.č. 2598 s bazénom leží na pozemku parcelné č. 13916/14. Budova s bazénom s.č. 2598 je jednopodlažná stavba. Na základe čestného prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti , ktoré tvorí prílohu ZP bol začiatok užívania stavby s bazénom vybudovaná v roku 1975 . V roku 2005 bola zrealizovaná rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov , strešnej krytiny z asfaltových šindľov , sociálne zariadenia , realizácia bazéna s technológiou. Budova pozostáva z hlavného priestoru s bazénom laminátovým o rozmeroch 8,0*4,0 m, hĺbky 1,5 m s technológiou a zo zázemia , kde sa nachádza oddychová miestnosť, chodba , samostatná sprcha , WC s umývadlom a technická miestnosť so zásobníkovým ohrievačom TÚV a el . rozvádzačom.
Iná budova s.č. 2598 dreváreň leží na pozemku parcelné č. 13916/14. Budova pozostáva z dvoch miestností prístupné samostatne z vonkajšej časti dvora: z dennej miestnosti so sociálnym zázemím vybaveným umývadlom a druhej časti prístupnej cez otváracie vráta drevené zvlakové ktorá slúži na uloženie dreva.

zobraziť viac
Umiestnenie nehnuteľnosti:

DRAŽBA

Termín dražby: 22.6.2023 11:00
Miesto dražby: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, učebna č.114, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Obhliadka 1: 2.6.2023 10:30
Obhliadka 2: 8.6.2023 13:30
Najnižšie podanie: 199 500 
Dražobná zábezpeka: 15 000 
Variabilný symbol: 523
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0042 2982 1105
Dokumenty na stiahnutie: List vlastníctva
Znalecký posudok
Oznámenie

KONTAKTY

Kontaktná osoba: Krajiček Martin
Telefón: 0911 833 859
E-mail: krajicek@heypay.sk

MÁM ZÁUJEM


    PRIPOMÍNAJTE MI

    Chcete byť upozornení deň vopred o konaní obhliadky, alebo samotnej dražby? Nechajte nám email a upozorníme vás. Nebojte sa, nebudeme vás spamovať.

    Prihlásiť/Registrovať sa